UNICEF-vertegenwoordiger Suriname en Guyana bezoekt minister Kuldipsingh

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) heeft vrijdag 25 februari bezoek gehad van Nicolas Pron, de regionale vertegenwoordiger van UNICEF, het Kinderfonds van Verenigde Naties, in Suriname en Guyana. Het doel van dit bezoek was om de programmering en de studie betreffende mentale gezondheid onder jongeren, die door het ministerie wordt uitgevoerd, te bespreken. Tevens is de minister ingelicht over een jongerenconferentie met betrekking tot mentale gezondheid en suïcide preventie.

Directeur Jeugdzaken, Genti Mangroe, heeft aangegeven dat het ministerie bezig is met suïcide preventie en onderzoek rond de mentale gezondheid van jongeren. Het onderzoek zal spoedig worden afgerond waarna een bewustwordingsprogramma zal worden uitgevoerd. UNICEF zal in het kader van de nauwe samenwerking met het ministerie dan ook de nodige ondersteuning geven. 

Nicolas Pron is ingenomen met de inzet van het ministerie om de bewustwording bij jongeren en vooral de mentale gezondheid te vergroten. Ook de voorlichting om suïcide onder jongeren weg te werken juicht hij toe. Hij vindt het belangrijk dat dit proces wordt gecontinueerd. Pron stelt het zeer op prijs dat Mellisa Santokhi-Seenacherry, First Lady van Suriname, ook een bijdrage levert om jongeren bewust te maken over de mentale gezondheid. 

Minister Kuldipsingh is van mening dat op de basisschool al gestart kan worden met voorlichting over een aantal onderwerpen zoals mentale gezondheid, kindermisbruik en suïcide. Zij stelt dat jongeren zich moeten uiten als zij zich niet beschermd voelen. De bewindsvrouwe heeft gewezen op het feit dat zowel jongens als meisjes te kampen hebben met mentale problemen en de nodige begeleiding en bescherming behoeven. De minister heeft haar dank uitgebracht aan UNICEF voor de goede samenwerking.

error: Kopiëren mag niet!