“Suriname hoeft niet rechtstreeks naar Rusland te reageren”

De relatie tussen Suriname en Rusland – Deel I

Wereldwijd wordt Rusland, als agressor in de oorlog met Oekraïne, door meer en meer organisaties, instellingen en individuen geboycot. In internationaal verband hebben landen hun standpunten, vooral binnen de veilige politieke en bestuurlijke havens van internationale organisaties als de Verenigde Naties, de Europese Unie en Caricom, bekend gemaakt, ook Suriname.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt ter verduidelijking in een reactie tegen Dagblad Suriname: “Wij hoeven niet rechtstreeks naar Rusland te reageren. Ons standpunt is op basis van principes en wij hebben ons standpunt kenbaar gemaakt publiekelijk, regionaal, maar ook in de Verenigde Naties en dat zal ook gebeuren in de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten). Wij nemen aan dat zowel Oekraïne als Rusland kennis neemt van ons standpunt. We hoeven daarvoor niet speciale boodschappen te sturen naar geen enkel land als zodanig. Indien er reden mocht zijn om ons standpunt wat meer uit te leggen, dan zullen er acties moeten komen vanuit de andere kant.”

Geen rechtstreeks contact met Sergej Lavrov

De bewindsman liet overigens vorige week donderdag, de eerste dag van de Russische invasie, Dagblad Suriname weten wel in contact te staan met zijn Oekraïense collega Dmytri Koleba. Over de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov wordt met geen woord gerept. Ondanks de goede relatie tussen de twee landen, wordt niet rechtstreeks contact gezocht met de Russische regering, maar wordt alles ‘gespeeld’ via uiteenlopende internationale organisaties. 

De regering Santokhi-Brunswijk liet afgelopen week weten, “met grote verontrusting” kennis te hebben genomen van de Russische militaire invasie in Oekraïne en sprak haar veroordeling uit voor deze militaire agressie. “Suriname ondersteunt de leidende beginselen van het internationaal recht, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en onderstreept in dit kader de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne.”

“De Russische invasie in een soeverein en onafhankelijk land kan onder geen enkele voorwaarde worden geaccepteerd. Deze inval zal verregaande consequenties hebben voor de bevolking van Oekraïne en een ernstige bedreiging voor de vrede en veiligheid in de regio en de wereld vormen”, aldus de regering.

De Surinaamse regering stelt zich op het principiële standpunt, dat met betrekking tot vreedzaam samenleven en het herstellen van de dialoog in elk bestaand conflict, ongeacht de aard, het handhaven van internationaal aanvaarde principes van niet-inmenging in de interne aangelegenheden van Staten, non-interventie, respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Staten, centraal staan.

Suriname heeft zich aangesloten bij het standpunt van de Caricom, waarin is aangegeven dat alle betrokken partijen worden opgeroepen om verantwoordelijk en met zelfbeheersing te handelen om destabilisatie in die regio te voorkomen.

De regering maakte ook duidelijk, dat Suriname diplomatieke en vriendschappelijke banden met Rusland en Oekraïne onderhoudt en dat zij zich onder alle omstandigheden zal blijven inzetten voor processen van dialoog en diplomatie, als essentiële elementen om bij te dragen aan democratie, vrede, stabiliteit en veiligheid.

Relatie Suriname – Rusland

Minister Ramdin ontving rond 10 februari van dit jaar nog een zakendelegatie onder leiding van Sergey Cheremin, hoofd van de afdeling Externe Economische en Internationale Betrekkingen van de stad Moskou. Het bezoek werd afgelegd in het kader van het presenteren van de kandidatuur van Moskou als gaststad voor de Wereld Expo 2030.

Oktober 2017 bezoekt Surinaamse delegatie Rusland

Eind oktober 2017 ging een delegatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Rusland om de mogelijkheid tot samenwerking te bekijken. “Rusland is een van de grote machten binnen de associatie BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), en wij hebben mogelijkheden bij de BRICS bank. Hiertoe is er al baanbrekend werk verricht,” zei toenmalig minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa) over de Russische Federatie.

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN dat jaar voerde Suriname al gesprekken met Rusland. Naar aanleiding van het onderhoud met Rusland werd Suriname uitgenodigd om de bilaterale band te verstevigen en duidelijke contouren te geven aan de relatie. 

Er was al een aantal overeenkomsten ter ondertekening aangeboden aan Rusland inzake Defensie, Onderwijs en Cultuur. Ook zou gekeken worden naar de mogelijkheid tot samenwerking met de Russische diplomaten-academie.

Op de laatste dag van oktober 2017 tekenden Suriname en Rusland 

in Moskou, tijdens het bezoek van minister Pollack-Beighle, een ‘Memorandum van Samenwerking’ die verschillende mogelijkheden bood tot samenwerking bij de opzet van een Surinaams Diplomaten Instituut, SDI. Het lag in de bedoeling dat dit instituut in november 2017 in Paramaribo zou worden geproclameerd tijdens een plechtige bijeenkomst door de president van Suriname. Het SDI werd uiteindelijk op 19 december 2017 gelanceerd en vormde de basis van de eerste training voor ambtenaren die werkzaam zijn in overheidsdienst en niet-gouvernementele organisaties, alsook de particuliere sector.

Het trainingsprogramma van de eerste 9 maanden begon op 1 februari 2018. Op 19 december 2018 vond de diploma-uitreiking van de eerste Cohort van de Diplomaten Cursus plaats.

September 2018 bezoekt Russische ambassadeur toenmalig minister Hoefdraad: visumvrij reizen

Rond 23 september 2018 liet toenmalig minister van Financiën Gillmore Hoefdraad weten, dat Rusland ‘uitermate geïnteresseerd’ is om te investeren in Suriname. Die uitspraak volgde op een bezoek van de Russische ambassadeur Sergey Akopov, die in Brazilië resideert, aan minister Hoefdraad. Het mogelijk toekomstig visumvrij kunnen reizen tussen beide naties werd door beiden besproken. Tijdens het gesprek werden twee recente bezoeken van minister Hoefdraad aan de Russische Federatie gememoreerd. Hoefdraad zei ook, dat “met een open dialoog en rechtmatig handelen beide landen nut zullen ondervinden van de gezamenlijke inspanningen”.

Oud-BuZa-minister Pollack-Beighle spreekt Russische collega Lavrov in New York

Nog geen week later had minister Pollack-Beighle in New York – waar zij de 73e Algemene Vergadering van de VN bijwoonde – een bilateraal onderhoud met haar Russische collega Sergej Lavrov. De bespreking was gericht op het versterken van de bilaterale banden tussen de landen en de noodzakelijke diversificatie van de economie. Tijdens het onderhoud werden twee overeenkomsten getekend betreffende reguliere politieke consultaties tussen de beide ministeries van Buitenlandse Zaken en het reguleren van het visum-vrij personenverkeer tussen Suriname en Rusland. Met de ondertekening van de visumvrije overeenkomst met Suriname, kreeg de Russische Federatie met alle landen in Zuid-Amerika visumvrij verkeer.

Februari 2019 Wet Vrijstelling Visumplicht Rusland-Suriname aangenomen in Assemblee

Een paar maanden later al, medio februari 2019, werd de ontwerpwet over de vrijstelling van de visumplicht tussen Rusland en Suriname  in behandeling genomen in De Nationale Assemblee (DNA). Verschillende DNA-leden wilden van de regering weten waarom deze overeenkomst was aangegaan en wat voordelen voor het openstellen van de grens zouden kunnen zijn.

Ex-VHP Assembleelid Santokhi: “Waarom visumvrij reizen?”

Toenmalig VHP-Assembleelid Chandrikapersad Santokhi, president van het land, wilde weten van de regering waarom gekozen was om met Rusland de visum-overeenkomst aan te gaan. “Het is zo ver van huis met een land en volk zo verschillend in cultuur, traditie en taal, zonder enige historische binding. Zou het niet raadzaam zijn om juist daarom gefaseerd te komen. Zelfs bij landen waar zoveel overeenstemming mee is, bent u niet zover gegaan. U moet het komen uitleggen waarom u dat doet en waarom u dat niet heeft gedaan met de andere landen. Wat zijn de concrete voordelen?”

“Rusland een grote gigantische partner voor Suriname”

“We bevinden ons op het Guyana Schild en aan Rusland hebben wij een grote gigantische partner en dit alleen zou voor ons een beweging moeten zijn om onze relatie verder aan te sterken en ons niet te beperken tot diplomatieke en dienstpaspoorten in de benadering”, sprak de minister van Buitenlandse Zaken. 

De wet werd aangenomen met 27 algemene stemmen. De oppositionele fracties VHP, NPS en ABOP verlieten vóór stemming de zaal. 

Binnenkort deel II in de korte serie ‘De relatie tussen Suriname en Rusland’ over de periode na vanaf 2019, waarin onder andere de kwestie rond Hoefdraad en Russische helikopters….

PK

error: Kopiëren mag niet!