Simons vraagt alertheid voor “snode” plannen regering

NDP-topper tevens voormalig Assembleevoorzitter Jennifer Simons heeft zaterdag tijdens de politieke manifestatie van haar partij het Surinaams volk opgeroepen heel alert te zijn voor plannen van de regering, met name de VHP om bepaalde wetten goedgekeurd te krijgen die niet in het belang zijn van het land, maar slechts voor een bepaalde groep.

“Terwijl de aandacht van het volk dagelijks erop gericht is om te overleven, is het ook goed te kijken naar wat er feitelijk aan de hand is”, zei ze.

Simons verwees naar de wetswijziging die kort na aantreden van de regering is goedgekeurd, met name die met betrekking tot het weghalen van het leningenplafond. Voorts noemde ze de kwestie Surfin, die naar eigen zeggen van de regering bedoeld is om geldstromen uit het buitenland buiten het zicht te houden van de administratieve controle van de overheid. In deze affaire waren de VHP-ministers Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en Armand Achaibersing (Financiën en Planning) bij betrokken. Na hevig protest van coalitiepartner ABOP is de kwestie toen niet doorgegaan.

Simon verwees ook naar een wetsvoorstel die het mogelijk moet maken om vreemdelingen via een omwegprocedure te naturaliseren. Volgens haar dient dit voorstel een bepaald doel en zijn er risico’s voor het land aan verbonden. Ook wat betreft het wetsvoorstel inzake grondconversie heeft de voormalige Assembleevoorzitter haar ernstige bedenkingen. Bij goedkeuring van dit wetsvoorstel betekent het, dat grote lappen grond die men jaren geleden gratis van de overheid heeft gekregen nu plotseling eigendom van individuen kunnen worden waar de overheid geen enkele zeggenschap meer over heeft. Bovendien zegt de Grondwet dat grond niet vervreemd kan worden.

“De huidige armoedecrisis gaat ooit voorbij zijn, maar als je als staat grond in eigendom verkoopt dan ben je het voor altijd kwijt”, aldus Jennifer Simons. Ze merkte op, dat de VHP-groep die thans de dienst uitmaakt ook hun family and friends in landen hebben als Guyana en Trinidad “waarmee ze hun dingen doen”.

SS 

error: Kopiëren mag niet!