Minister Nurmohamed: “Wegens dringende oorzaken vuilophaal weer overdag”

Het Directoraat Openbaar Groen & Afvalbeheer van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft onlangs bekendgemaakt, dat de vuilophaal per 1 maart tussen 08.00 uur en 17.00 uur zal plaatsvinden. De bekendmaking heeft veel stof doen opwaaien in de samenleving. Menig persoon anticipeert op verhoogde drukte op wegen en problemen bij het afzetten van vuil. De omslag naar de avonduren heeft ruim 8 jaren bestaan. 

Dringende oorzaken 

Desgevraagd stelt minister Riad Nurmohamed van OW tegenover Dagblad Suriname, dat het besluit is genomen vanwege enkele dringende oorzaken. Zo kost het de staat enkele honderd miljoenen SRD’s per jaar om de openbare vuilophaaldiensten te bekostigen. Dat bedrag loopt steeds op. Verder is de veiligheid ‘s nacht steeds verslechterd.

“Door de nieuwe maatregelen zullen de wagens overdag na acht uur uitrijden. De burgers kunnen voor die tijd hun vuil op straat zetten. Over de verkeersdrukte stelt de minister, dat de ochtendspits rond acht uur al voorbij is. Veelal moet je voor zeven op school of werk zijn, dus het moet volgens hem geen groot probleem zijn. De vuilophaal in de binnenstad blijft op andere tijdstippen. Door deze maatregel zal de bekende vuilstort Ornamibo voortaan ‘s nachts gesloten zijn. Het gevaar daar is te groot geworden. Wij kunnen ook niet oneindig doorgaan met het uitbreiden van daar”, aldus Nurmohamed.

Gescheiden afval 

De bewindsman stelt, dat het maatregel gezien moet worden in het groter plaatje van gescheiden afval en verbeterd milieubewustzijn. Surinamers moeten bewust worden gemaakt over het belang van afval scheiden; verminderen van de hoeveelheid gedumpt afval te Ornamibo en het stimuleren van de lokale recycling. Onlangs is het afvalscheidingsproject ‘Koni Doti’ gestart.

De United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) heeft in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Openbare Werken, het pilotproject Waste Separation in Greater Paramaribo uitgewerkt. Dit, als onderdeel van het Global Environment Facility programme, met als doel het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame management mechanismen voor Persistant Organic Pollutant (POPs) in het Caribisch Gebied.

In de bekendmaking wordt een ieder verzocht vuil voor 08.00 uur buiten te zetten zodat de ophaal ongestoord kan verlopen. Het besluit heeft betrekking op de vuilophaal in de districten Saramacca, Paramaribo, Wanica, Para en Commewijne, aldus OW. 

error: Kopiëren mag niet!