“Psychosociale/relatieproblemen kunnen je levensgeluk, prestaties en gezondheid verslechteren”

Op tijd hulp zoeken belangrijk

Stichting Lobi biedt sinds 1 februari 2021ook psychologische hulpverlening aan. Vóór de introductie van deze nieuwe dienst was relatiebegeleiding al onderdeel van hun diensten pakket. “Als bij de intake blijkt, dat er sprake is van een dieperliggend probleem worden cliënten doorverwezen naar een psycholoog, dat kan nu binnen Lobi zelf. Bij onze services die gelinkt zijn aan seksuele en reproductieve gezondheid, komen in de intakegesprekken vaker zaken als family-planning en daarmee potentiële relatie problemen aan de orde”, zegt stichting Lobi in een reactie tegenover Dagblad Suriname.

Praten over relatieproblemen een taboe

Aan stichting Lobi werd gevraagd of mensen over het algemeen wel open staan om hulp te zoeken voor hun relatie. Lobi zegt hierop: “Nog onvoldoende, het is nog een drempel voor mensen om gebruik te maken van professionele hulp om hun relatie te verbeteren.” Volgens Lobi zijn mensen nog niet voldoende ervan bewust, dat zij professionele hulp kunnen zoeken voor hun relatieproblemen. Er wordt aangegeven dat er eerder advies wordt gevraagd aan vrienden en familieleden, dan dat er professionele hulp wordt gezocht. Ook problemen in de relationele sfeer worden vaak nog als taboe gezien en men schaamt zich om erover te praten.

“In de opvoeding krijgt men nog vaak van huis uit mee, dat je de vuile was niet buiten moet hangen, waardoor problemen zich gaan opstapelen en de emoties gaan oplopen.” Volgens Lobi is de kans dus erg groot dat er iets mis kan gaan, daarbij kan gedacht worden aan huiselijk geweld of het stuklopen van een relatie of een echtscheiding. 

Praten over relatieproblemen en hulp zoeken normaliseren

De stichting geeft ten eerste aan, dat er een verandering moet komen in het denken, waarbij mensen bewust gemaakt worden dat het oké is om hulp te zoeken bij psychosociale problemen/relatieproblemen. Ook zal er meer bewustwording gecreëerd moeten worden door middel van promo filmpjes, storytelling/testimonials en informatie via de media. “Mensen moeten er vertrouwen in krijgen en ervan bewust gemaakt worden dat zorgverleners een beroepsgeheim hebben en dat hun privé-probleem niet verder besproken wordt door de zorgverlener.” Verder wordt aangegeven, dat er ook behoefte is aan meer onderzoek over wat de barrières zijn voor mensen dat ze onvoldoende gebruik maken van professionele hulp bij psychosociale/relatieproblemen. Dit kan mogelijkheden bieden om deze barrières weg te werken, stelt Lobi. Bij stichting Lobi kan men terecht voor psychologische hulpverlening of relatieproblemen. Lobi benadrukt dat de privacy van de cliënten gewaarborgd is. 

Op de vraag of er succes is geboekt op dit gebied (relatiebegeleiding), zegt de stichting dat, cliënten vaker na een counseling hebben aangegeven, dat zij meer inzicht hebben gekregen over hoe ze kunnen werken aan een gezonde relatie. 

Hulp op tijd zoeken belangrijk 

Stichting Lobi wil mensen op hart drukken, dat het belangrijk is om ook hulp te zoeken bij psychosociale problemen/relatieproblemen en niet alleen bij lichamelijke klachten. “Psychosociale/relatieproblemen kunnen je levensgeluk, prestaties en gezondheid verslechteren. Daarom is het belangrijk op tijd hulp te zoeken! Probeer je probleem toe te vertrouwen aan ons, dat is al een begin om samen te kunnen werken aan een gelukkig leven. Bij Lobi is privacy en confidentialiteit ontzettend belangrijk!”

SK

error: Kopiëren mag niet!