“Jongeren moeten onthouden dat pesters zelf onzeker zijn en een minderwaardigheidscomplex hebben”

Pesten komt bij alle leeftijden voor, maar het meest onder jongeren. Op school komt het voor, maar ook aan het werk. Net zoals de mens zich is gaan ontwikkelen en de digitale wereld zijn intrede heeft gemaakt, ook zo is digitaal pesten ontstaan “cyberpesten”. Dit zegt kind-en jeugdpyscholoog, Juljo Crudo. 

‘Pesten door wanhopige zoek naar macht’

Aan Cruden werd gevraagd vanwaar het gevoel vandaan komt om anderen te pesten. Hij zegt hierop: “Mensen pesten anderen om zoveel redenen. Denk maar aan opvoeding, ze worden zelf gepest, eenzaamheid, onzekerheden en jaloezie, maar de voornaamste reden waarom mensen pesten komt door een wanhopige zoektocht naar macht. Pesters hebben zelf een minderwaardigheidscomplex en ze voelen zich zwak, door een ander te pesten laten ze die persoon zwak voelen en dit laat hen weer sterk voelen.”

Gevolgen voor het slachtoffer

Cruden stelt, dat pesten iemand diep ongelukkig kan maken. Pesten kan volgens hem de ontwikkeling van een kind dat gepest wordt negatief beïnvloeden. “Psychische klachten bij kinderen of volwassenen die gepest worden, zijn bijvoorbeeld: Onzekerheid en gevoel van minderwaardigheid; eenzaamheid; angst om naar school of werk te gaan; paniek; bang om nieuwe contacten te leggen, gedragsstoornissen; slapeloosheid, overspannenheid en burn-out; depressie en in de meeste erge gevallen zelfdoding.”

Gevolgen voor de pester

De psycholoog geeft aan, dat de pester op de lange termijn sociale problemen kan krijgen. “Een pester leert, dat het doelen kan bereiken zonder op een sociaal aangepaste manier met anderen te onderhandelen. Daardoor kan hij uiteindelijk onaangepaste gedragspatronen krijgen. Verder zijn ze vaker vechtpartijen betrokken en ze komen vaker met justitie in aanraking en of drinken meer alcohol.”

Pesten tegengaan 

Cruden zegt, dat jongeren moeten onthouden dat pesters zelf onzeker zijn en een minderwaardigheidscomplex hebben. Verder kunnen ze de HRR methode toepassen. “H: Herken dat je gepest wordt, hiervoor moet je wel durven te lezen wat pesten inhoud, en wat de gevolgen zijn en waarom iemand een ander pest. R: Reageren door iets met de kennis te doen om je zelfvertrouwen een boost te geven zodat je uiteindelijk je grenzen durft aan te geven….’stop met het pesten’ moet je dus durven te zeggen. R: Rapporteren dat je gepest wordt. Durf dit bespreekbaar te maken bij iemand die je vertrouwt en waar je je eitje kwijt mag. Durf ook te praten als je ziet dat iemand anders gepest wordt, geef dit door zo help je een ander. En in het geval van cyber pesten, maak een screenshot als bewijs en blokkeer de persoon die je via social media pest bijvoorbeeld.”

Rol samenleving

Tot slot werd aan Cruden gevraagd hoe de samenleving een steentje zou kunnen bijdragen om pesten tegen te gaan. Hij geeft ten eerste aan, dat men moet gaan begrijpen hoe belangrijk het is om lief te zijn tegenover elkaar. Ook dient men volgens hem veel meer energie en tijd stoppen in preventie en vooral door up to date kennis via social media over pesten te delen via bekende platformen. 

“Op scholen bijvoorbeeld inzichten en vaardigheden bij brengen bij kinderen met betrekking tot omgaan met pesten door middel van workshops. Samen gaan werken met ervarings- en gedragsdeskundigen om goed beleid te helpen ontwikkelen op micro-, macro- en meso niveau. Eigen educatieve projecten gaan organiseren door jongeren voor jongeren en denk maar aan edutainment. Tot slot kunnen we protocollen wederom bekijken en serieus vorm gaan geven, maar trek vooral ook jongeren erbij, omdat ook hun input en inzichten zeer belangrijk zijn”, aldus Cruden.

SK

error: Kopiëren mag niet!