Gevolgen Oekraïne oorlog: Prijzen brandstof en voedsel zullen stijgen

Suriname zal evenals alle andere landen in de wereld niet kunnen ontkomen aan de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De prijs van brandstof en mogelijk andere producten, zoals voedsel, zullen stijgen. De regering zal binnen de mogelijkheden die zij heeft de gevolgen van de gestegen wereldprijzen van olie en voedsel in de consumentenprijzen zoveel mogelijk trachten te mitigeren. Dit zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning donderdag in de Nationale Assemblee naar aanleiding van de Russische militaire inval in Ukraine.

De minister doet een dringend beroep op de bevolking om zuinig om te springen met brandstof, en indien mogelijk naar alternatieven voor transport uit te kijken.

Achaibersing sluit zich aan bij de oproep van verschillende Assembleeleden aan de bevolking om meer zelfredzaamheid aan de dag te leggen. Op de indringende vraag hoe de regering denkt de voedselzekerheid van de bevolking te zullen garanderen, kwam vanuit de regeringstafel gisteren vooralsnog geen duidelijk antwoord op.

Door de oorlog uitbraak in Oekraïne is gisteren de olieprijs in de wereld direct met 7 tot 8% omhoog geschoten. Rusland is de tweede grootste olieproducent in de wereld. Oekraïne is verantwoordelijk voor 80% van de tarwe importen in Europa. Het militair conflict in Oost-Europa zal zonder meer invloed hebben op de prijsontwikkelingen in de wereld van alle andere producten. Als importland met een kleine economie zullen de economische gevolgen voor Suriname onontkoombaar zijn. Verschillende parlementsleden maken zich vooral zorgen over de voedselzekerheid van de bevolking.

Patricia Etnel (NPS) toonde zich helemaal niet tevreden met de reactie van de regering op de vraag hoe het beleid met betrekking tot voedselzekerheid er precies zal uitzien. Ze haalde het voorbeeld aan van een organisatie die zich bezighoudt met het opzetten van voedselbanken in verschillende buurten. Wellicht zou dit idee opgepakt kunnen worden door de regering.

Ook Asiskumar Gajadien maakt zich zorgen over de voedselzekerheid van de bevolking. Hij roept de bevolking op alvast om meer zelfredzaamheid aan de dag te leggen. Daarbij zou volgens hem vanuit de regering actievere begeleiding en voorlichting moeten komen.

Gelet op de geopolitieke en geomilitaire ontwikkelingen in de wereld heeft het er veel van weg, dat de oorlog in Oekraïne niet gauw voorbij zal zijn. De economische gevolgen voor de wereld zullen mogelijk daarom heel lang kunnen aanhouden.

SS

error: Kopiëren mag niet!