Verdachte in 26 kilo cokezaak vrijgesproken

De verdachte R.J. werd gisteren integraal vrijgesproken van de gehele tenlastelegging. De verdachte was uitvoer en medeplichtigheid aan uitvoer van 26.879 gram cocaïne ten laste gelegd.

In deze zaak werd de verdachte Errol op 25 juli 2020 op Schiphol aangehouden met die hoeveelheid drugs. Bij zijn verhoor door de politie in Nederland gaf hij aan dat hij de drugs had ontvangen van R.J. en dat hij conform afspraak, maar 3 kilogram zou meekrijgen. Ook beweerde hij dat R.J. hem thuis had opgehaald en op de luchthaven had afgezet en daarbij 2 koffers buiten hem om waren afgegeven aan de bagageafdeling.

In deze zaak werd na meer dan een jaar via een verzoek tot rechtshulp het strafdossier opgestuurd voor het Openbaar Ministerie in Suriname. R.J. werd vervolgens aangehouden, terwijl Errol reeds lang voordien al had gezegd dat hij de drugs niet van R.J. maar van ene “Kleine” had ontvangen. Ook de stiefdochter van Errol gaf aan, dat haar stiefvader door een creoolse man in een witte auto was opgehaald. R.J. is geen creool en bezit alleen een fiets. Hij verklaarde Errol te kennen en telefonisch in contact met hem te zijn, waarbij over voetbal en groenteverkoop werd gesproken. R.J. is groenteverkoper.

De Officier van Justitie gaf aan dat er naast app berichten ook telefoongesprekken waren en dat niet bekend is wat hierbij werd besproken. Ze beweerde sterke vermoedens te hebben, maar geen bewijs en vroeg vrijspraak voor deze verdachte.

Advocaat  Chandra Algoe die R.J. bijstond heeft van meet af aan gewezen op het gebrek aan bewijs in deze zaak. Niet alleen had Errol zijn verklaring teruggenomen, ook is er nergens enig bewijs van betrokkenheid van R.J. te vinden. Hij is nergens herkend. De sleutels van de beide koffers met drugs werden bij Errol gevonden. Hoe kon hij de sleutels hebben als hij de koffers niet had ingechecked, vroeg Algoe zich af. Daarnaast waren van beide koffers de bagagetags bij Errol, waaruit duidelijk blijkt dat hij de koffers bij incheck had aangeboden aan het baliepersoneel. Daarnaast wordt de genoemde “Kleine” in acht andere drugszaken gezocht.

Algoe wees er ook op dat de Officier van Justitie verwijst naar de app berichten tussen Errol en R.J., maar de veertig telefoongesprekken op de dag van vertrek tussen Errol en “Kleine” buiten beschouwing laat. Uit onderzoek naar de gevoerde telefoongesprekken is ook niet gebleken, dat R.J. ooit een gesprek heeft gevoerd met “Kleine”.

Algoe hekelde het feit, dat ondanks dit gebrek aan bewijs haar cliënt 5 maanden in het gevang heeft doorgebracht. In zijn laatste woord onderstreepte R.J. dat hij onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Rechter Maureen Dayala achtte de ten laste gelegde feiten ook niet bewezen en sprak de verdachte vrij van de gehele tenlastelegging.

error: Kopiëren mag niet!