Minister Amoksi installeert commissie Herziening Regelgeving KPS

Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie,heeft donderdag 17 februari de commissie Herziening Regelgeving KPS geïnstalleerd, zo bericht de Communicatie Dienst Suriname (CDS) donderdag 24 februari. Tijdens de installatie gaf de bewindsman aan, dat een organisatie staat en valt met goede regelgeving. “Het is de backing van de organisatie.”

Twee leden Politiebond zitting in nieuwe commissie

Ook is hij de mening toegedaan dat overal in de regio veiligheidsinstituten ingericht moeten worden om te voldoen aan de eisen van de tijd. Daarnaast is goede regelgeving nodig om de rechtspositie van de werknemers te helpen bewaken en begeleiden. Dit is ook de reden, waarom de minister ervoor heeft gekozen twee leden van de Surinaamse Politiebond (SPB) zitting te doen nemen in de commissie. 

De bewindsman heeft vorig jaar in Washington, VS, al gesproken over de herziening van de regelgeving van het Korps Politie Suriname (KPS). Er is toen toegezegd dat naar de huidige regelgeving zal worden gekeken. De minister gaf aan de commissie mee, dat de bijdrage vanuit Washington ook gebruikt kan worden. De CDS vermeldt niet met wie Amoksi in Washington heeft gesproken.

Daarnaast kan volgens de bewindsman ook gekeken worden naar voorbeelden van landen met identieke uitdagingen als die van Suriname. Somai Bieswadath, voorzitter van de commissie, zegt dat het instellen van deze commissie heel belangrijk is, omdat de huidige regelgeving van het Korps Politie Suriname achterhaald is. De commissie zal onder andere de regelgeving zoals die nu is moeten analyseren. Daarna zal de commissie concrete wijzigingen moeten aanbrengen en een conceptwet formuleren. Vervolgens zal dit concept aangeboden worden aan de Nationale Assemblee ter goedkeuring. Dit alles moet binnen een jaar gebeuren. Volgens de commissievoorzitter zullen er ook tussentijdse evaluaties en rapportages aan de minister gegeven worden.

Volgens de secretaris van de Surinaamse Politiebond, Revelino Eijk, is de bond vertegenwoordigd in de commissie om erop toe te zien dat de regelingen die worden opgenomen niet in strijd zijn met afspraken die de bond heeft met de werkgever. Ook moet erop worden toegezien, dat indien er nieuwe zaken worden opgenomen, het belang van de SPB-leden daarmee ook voldoende is gediend. Hij heeft het daarbij niet alleen over de rechten, maar ook over de plichten van de leden.

In de commissie hebben verder zitting B. Somai namens het ministerie van Justitie en Politie als voorzitter, M. Rommy, namens het ministerie van Justitie en Politie als lid, F. Sharman, namens het Kabinet van de President als lid, H. Tjin Liep Shie, namens het Kabinet van de President, R. Eijk, namens de Surinaamse Politie Bond als lid, S. Badri, namens de Surinaamse Politie Bond als lid, mr. J. Kandhai, namens het Korps Politie Suriname als lid en R. Apinsa, namens het Kabinet van de Vicepresident als lid. Minister Amoksi heeft tot slot aangegeven het volste vertrouwen te hebben in het team en twijfelt niet aan de deskundigheid van de leden.

error: Kopiëren mag niet!