CARICOM-verklaring over situatie Oekraïne


De Caribische Gemeenschap (CARICOM) veroordeelt met klem de militaire aanvallen en invasie van Oekraïne door de Russische Federatie en roept op tot de onmiddellijke en volledige terugtrekking van de militaire aanwezigheid en stopzetting van alle verdere acties die de huidige gevaarlijke situatie in dat land kunnen verergeren.

De erkenning door de Russische Federatie van de regio’s Donetsk en Loehansk vormt een schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne.

De vijandelijkheden tegen Oekraïne druisen in tegen de beginselen van respect voor de soevereiniteit, territoriale integriteit, niet-inmenging in de interne aangelegenheden van een andere soevereine staat en het verbod op dreiging met of het gebruik van geweld, en de vreedzame beslechting van geschillen, die de basis vormen van deze Gemeenschap.

CARICOM stelt dat de beginselen van universeel respect en naleving van deze normen en beginselen van internationaal recht fundamenteel zijn voor de handhaving van het internationale systeem en de mondiale vrede en veiligheid.
CARICOM roept alle betrokken partijen op om dringend een intensievere diplomatieke dialoog aan te gaan om de vijandelijkheden onmiddellijk te de-escaleren en te werken aan een duurzame vrede.

CARICOM-secretariaat
Georgetown, Guyana
24 februari 2022

error: Kopiëren mag niet!