Zandwegen agrarische gebieden Saramacca worden aangepakt

De infrastructuur van de landbouwgebieden in het district Saramacca wordt aangepakt. Hiertoe werd dinsdag het startsein gegeven met het ondertekenen van een contract tussen aannemer Global Equipment N.V. en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De aannemer moet waste materiaal leveren voor het rehabiliteren van de zandwegen van agrarische gebieden in Saramacca. Het egaliseren en reconditioneren van de zandwegen behoren ook tot de werkzaamheden in dit gebied. Er zal 1.000 m3 waste materiaal geleverd worden over een periode van ruim twee maanden om de landbouwgebieden in deplorabele staat weer begaanbaar te maken.

“Door de aanhoudende regen zijn de gebieden slecht tot onbegaanbaar. Vanwege het vrachtverkeer over de
wegen vinden er ook verzakkingen plaats”, zegt Jason Bakker, onderdirecteur Landbouw Midden aan. Ook de
sluizen, gemalen en kanalen moeten aangepakt worden. Onderdirecteur Bakker zegt, dat er een start is gemaakt met de aanpak van de kritieke LVV-verzorgingsgebieden te weten La Poule, Maho en Tijgerkreek.

Hij geeft verder aan, dat er ook andere projecten in voorbereiding zijn. De activiteiten vinden landelijk
plaats, waarbij de agrarische gebieden in optimale conditie moeten blijven, zodat de agrarische productie
voortgaat. Deze projecten worden door de staat bekostigd.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, stelt dat de gebieden vanwege de recente regenbuien onbegaanbaar zijn geworden en aanpak behoeven.

De boeren worden dagelijks geconfronteerd met de moeilijk begaanbare wegen.  Er zijn veel projecten geweest met betrekking tot landbouwpercelen onderzoek. De districtscommissaris is erg blij met de aanzet voor de verbetering van de infrastructuur in haar district.

Zij heeft ook de volle aandacht voor het benutten van de landbouwgronden. Momenteel is de inventarisatie hiervan gaande. Opvallend is het verlangen de landbouw te moderniseren en daarbij ook alternatieve landbouwmethoden te implementeren. Bansi-Durga vraagt ondersteuning voor het laatstgenoemde.

error: Kopiëren mag niet!