Ministeries van OW en ROM werken met VN-organisatie aan project afvalscheiding

De United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) heeft onlangs in samenwerking met de ministeries van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en Openbare Werken (OW) het pilotproject Waste Separation in Greater Paramaribo uitgewerkt, als onderdeel van het Global Environment Facility (GEF) programme. Het doel is het ontwikkelen en implementeren van duurzame management mechanismen voor Persistant Organic Pollutant (POPs) in the Caribbean. 

Het afvalscheiding project heeft als naam KONI DOTI en beoogt de volgende doelen: het bewustmaken van Surinamers over het belang van afval scheiden; verminderen van de hoeveelheid gedumpte afval te Ornamibo en het stimuleren van  lokale recycling. 

De start van het project was woensdag in het ressort Blauwgrond. Dit gebeurde door het onthullen van een billboard aan de Mr.R.W. Thurkowstraat.

Het afval dat gescheiden zal worden betreft alle typen lege plastic flessen (PP, PET, HDPE, LDPE), lege plastic zakken en aluminium blikken. In opdracht van UNIDO is ILACO (consultants en ingenieurs) in januari dit jaar gestart met de uitvoering van het project, waarvan de uitvoeringsduur 6 maanden is. Belangrijke activiteiten in de voorbereidingsfase zijn de huis-aan-huis bewustwordings interviews en de campagne via radio en televisie. 

Het opgehaalde afval zal geleverd worden bij de Clear Packaging en Recycling Company. Het plastic afval zal verwerkt worden tot plastic zakken, terwijl de aluminium blikken versnipperd en geëxporteerd zullen worden. De Fernandes Bottling Company N.V heeft zich als ondersteuner toegevoegd aan het project.

ROM-minister Silvano Tjong-Ahin, benadrukt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS), dat afvalscheiding een van de belangrijkste schakels is in de keten van afvalverwerking. “Het pilotproject gaat van start in ressort Blauwgrond, waarbij het vuil voor ruim drie maanden gescheiden opgehaald zal worden”, aldus de bewindsman. Hij geeft aan, dat er in de eerste fase veel voorlichting gegeven zal worden. De essentie ligt op het bewustmaken van burgers over het belang van gescheiden huishoudelijk afval en de voordelen die hiermee gepaard gaan op economisch, sociaal en ecologisch gebied. 

De bewindsman merkt op dat het project gebruikt zal worden als toets om na te gaan wat de zwakke plekken zijn. “Het project zal uiteindelijk geëvalueerd worden. Er komt een rapport waarin aanbevelingen komen, die gebruikt zullen worden om dit initiatief te maken tot een groter project.”

error: Kopiëren mag niet!