Bonden hebben een rol bij aanpakken corruptie bij de diensten

Als er ergens de arbeidsrust terugkeert, dan zijn we daar zeker blij mee, maar niet om de verkeerde redenen. Bij de douane is er een bond die elke keer in actie gaat als de regering maar eventjes zijn vingers beweegt in die richting. Er zijn diensten in Suriname die doorgaan als super corrupt. De douane, de mp op de luchthaven, Domeinen, de Belastingen en de SBB gaan door als de meest corrupte instituten in Suriname. De corruptie wordt aangestuurd door corrupte binnenlandse en buitenlandse ondernemers en handelaren die dus malafide zijn. Bij geen van deze diensten is er een integriteitsprogramma gaande. Dus er wordt niet onderkend dat deze diensten corrupt zijn. De staat loopt op deze manier veel inkosten mis. Als de regering digitale mechanismen inbouwt, dan worden deze gesaboteerd. Het wordt dan nooit duidelijk wie de daders zijn. Als de overheid dan maatregelen wil treffen of mensen op non-actief stelt, dan komt de bond in opstand. 

We hebben de Douanebond nog nooit iets horen zeggen over de corruptie bij de dienst en wat zijn standpunt daaromtrent is. Het is in elk geval dweilen met de kraan open als de regering weer leningen aan het nemen is, maar inkomsten misloopt omdat er grote gaten zijn bij bijvoorbeeld de douane. Er zijn over deze zaak in heel zachte bewoordingen enkele passages besteed in het onlangs gesloten Tripartiet Akkoord. Daarop gaan wij straks in.

Opvallend is dat in Suriname het kind niet bij de naam wordt genoemd. Zo werd er recent veel gesjoemel ontdekt met de export van rondhout. Welke maatregelen zijn bij SBB getroffen? Of wordt gedoogd dat er door de douane en andere diensten, korting of vrijstelling wordt gegeven in strijd met de wet? Er is eens door de voorzitter van de PL een oplossing aangedragen: het binnen de perken toestaan van de corruptie en het aannemen van steekpenningen of giften. Het is allemaal triest wat er allemaal in Suriname gebeurt. Er zijn enkele corruptelingen die in dollars worden betaald, terwijl de Staat niets vangt en men vindt het niet erg. Maar weten we wel hoeveel door de mijnbouwbedrijven wordt afgedragen. Zowel de grotere als de kleinere zouden minder afdragen. De cijfers zijn bekend, er wordt niet ingegrepen.

De vraag is ook wat er bij Staatsolie gebeurt. Is het bedrijf ooit doorgelicht door geloofwaardige auditors? Staat dit bedrijf onder of boven de wet? In Guyana wordt er al afgevraagd door buitenlandse watchers of het land niet op weg is de nieuwe Dubai te worden. De grote vraag is wat er met de Surinaamse middelen zal gebeuren. We missen staatsmannen en grote leiders in Suriname die het belang van Suriname op nummer 1, 2 en 3 hebben zitten. De kans is groot dat de middelen in Suriname verdampen en dat nooit wordt achterhaald waar die middelen liggen.

Maar terug bij de douane. De directe aanleiding van de bondsactie, was het besluit van de minister om een verandermanagementteam in te stellen die de reorganisatie van de douanedienst ter hand zou moeten nemen. En dan heb je een douanebond die daar moeite mee heeft. De douanevakbond vindt dat bij deze maatregel hij niet is gekend. Wij zijn van oordeel dat het kennen niet vereist en ook niet gepast is, vooral als je weet dat de bond geen moeite heeft met corruptie en wandaden bij de douane. De maatregel moet gewoon worden medegedeeld. Wat we ook te ver vinden gaan, is dat de douanebond bepaalt wie aan het team leiding geeft. De minister is overstag gegaan, dus de bond zit op de stoel van de minister. De bond heeft eisen, een van ze is dat de douane uit het Fiso beloningssysteem wil komen of al is gekomen. Dat is super oneerlijk naar andere groepen die nog in het systeem zitten. Fiso is uitgehold en alleen de brave groepen ambtenaren zitten er nog in. De regering heeft zelfs Fiso uitgehold. Een ding kan op een blaadje worden meegegeven: een betere waardering in termen van betaling is geen garantie voor het bestrijden van corruptie. De mensen zullen hogere lonen opstrijken en de corruptie voortzetten.

In het Tripartiet Akkoord staat dat de regering in 20220 de inkomsten van de overheid uit de kleinschalige goudwinning daadwerkelijk wil vergroten. Hierbij wordt onderkend, dat de samenwerking met en vooral het herstel van het gezag in de gebieden waar goudwinning plaatsvindt van belang is. Bedachtzaamheid bij het opleggen van hogere of nieuwe heffingen is geboden om verhoogde smokkel te voorkomen. Daarnaast dient erop te worden toegezien dat de groot-mijnbouw­bedrijven afdrachten van belastingen doen conform de met hun gesloten overeenkomsten. Zo nodig te verifiëren via uit te voeren audits van de opgegeven hoeveelheden en waarde van de exporten. Heronderhandeling van overeenkomsten op grond van ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden zijn niet uit te sluiten.

Door Financiën/Douanedienst en het ministerie van EZ (Dienst IUD) moeten  exercities worden uitgevoerd in verband met de HS codering (Harmonized System). Dit moet ertoe leiden dat per 1 juli 2022 een extra heffing op de import van luxegoederen kan worden ingevoerd. De implementatie van de Single Electronic Window (SEW) kan hierbij mogelijk ingezet worden. De te realiseren verhoogde inkomsten dienen in beeld gebracht te worden in relatie tot de gevolgen van verminderde inkomsten als gevolg van meer onderfacturering en smokkel (handhavingsmogelijkheden!).

De export van rondhout wordt geminimaliseerd door een gericht beleid (rekening houdend met de behoefte aan rondhout voor de lokale houtverwerking) en het per 1 april 2022 verhogen van de uitvoerrechten (thans 20%). Door het ministerie van Justitie en Politie zal een wijziging van de boetewetgeving plaatsvinden zodanig dat per 1 april 2022 de op te leggen boetes aan degenen die zich schuldig maken aan illegale handel in goederen en het verkopen van smokkelwaar kunnen worden verhoogd. Alleen zwaarder straffen niet zal werken zonder dat de handhaving correct geschiedt. Het Akkoord wil smokkel tegengaan door verscherping van de grens­controles en bescherming van de bonafide bedrijven waarbij tabaksproducten, alcohol, en benzine bijzondere aandacht verdienen.

error: Kopiëren mag niet!