“Leave no one behind”, het SDG-traject

In gesprek met Dagblad Suriname gaat Chermain Pansa, jeugd SDG-ambassadeur van Suriname, in op de 3-daagse “SDG Voices” training die gehouden werd op 8, 15 en 22 september 2021. Er namen 41 jongeren uit Nederland en Suriname deel aan dit traject. 

Van de Surinaamse kant hebben 29 jongeren dit traject afgerond en kregen hun certificaten toen uitgereikt. “Wij hebben nu “SDG voices” die hebben deelgenomen aan een driedaagse training georganiseerd door SDG Nederland en de SDG-jeugdambassadeurs in Suriname”, aldus Chermain. Deze voices zullen op hun manier bekendheid geven aan de Sustainable Development Goals, SDG’s, en acties ondernemen om deze goals te helpen realiseren voor 2030 

Als boodschap heeft Chermain, dat de SDG’s werelddoelen een stap voor welzijn en welvaart voor iedere burger kunnen betekenen als  ze toegepast worden, maar om ze toe te kunnen passen heb je kennis nodig over deze doelen en daarom zorgt zij als SDG jeugd ambassadeur er zoveel mogelijk voor om bewustwording te creëren over deze doelen op verschillende manieren onder de Surinaamse jongeren.

De Sustainable Development Goals zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen waar 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen (waaronder Suriname) zich aan hebben gecommitteerd, met als uiteindelijk doel van de wereld een betere plek te maken en te streven naar een rechtvaardige en “inclusieve samenleving” waarin niemand wordt uitgesloten. Met andere woorden: “leave no one behind”, ofwel “gelijke kansen voor iedereen”, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, geloof, status enzovoorts. De doelen zijn gesteld voor de periode 2015 – 2030.

GW

error: Kopiëren mag niet!