Nederlandse ministerie van BuZa gebruikt nog steeds verkeerde kaart Suriname

Minister Ramdin: “Wij gaan maandag 21 februari weer een diplomatieke nota sturen om de Nederlandse autoriteiten erop te wijzen” 

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) gebruikt al jaren een verkeerde kaart van Suriname op onder andere de internetpagina met reisadvies voor Suriname (zie afbeelding). De kaart die wordt gebruikt laat het zogenoemde Tigri-gebied buiten beschouwing.

Een jaar geleden besteedde Dagblad Suriname al aandacht hieraan en toen zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking op 22 februari in een reactie, dat hij de Nederlandse ambassadeur Henk van der Zwan zou ‘ontbieden’ en hem om ‘opheldering’ zou vragen. 

“Dit past niet op basis van de afspraken die er zijn”

Een jaar later zegt de bewindsman in gesprek met Dagblad Suriname dat hij inderdaad een jaar geleden de Nederlandse ambassadeur had ontboden. “We hebben destijds ook daarna de officiële kaart met de coördinaten gestuurd. Maar, helaas zien we dit nu weer gebeuren. Wij gaan maandag weer een diplomatieke nota sturen om de Nederlandse autoriteiten erop te wijzen dat de kaart verkeerd wordt gebruikt of dat de verkeerde kaart wordt geplaatst en dat dat niet past op basis van de afspraken die er zijn met betrekking tot welke kaart gebruikt wordt. Die actie zal weer worden ondernomen. Helaas met dit soort zaken zien wij dit vaker gebeuren, dat wij missies erop moeten wijzen op welke wijze ze moeten omgaan met de grenzen van Suriname en de juiste kaart.”

Cartografische dienst van de VN

In een reactie tegenover Dagblad Suriname liet destijds Pieter de Vries, eerste ambassadesecretaris Politieke Zaken, Pers en Publieksdiplomatie van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, weten: “Nederland gebruikt voor alle reisadviezen de kaarten van de cartografische dienst van de Verenigde Naties. Daarvan wijken wij niet af. Omdat we begrijpen dat grenzen in sommige landen een gevoelig onderwerp zijn, hebben we onderaan de kaarten een disclaimer opgenomen: – “De grenzen, namen en tekens op deze kaart impliceren op geen enkele wijze formele acceptatie of erkenning daarvan door het Koninkrijk der Nederlanden.” -”

Maar, uit onderzoek door Dagblad Suriname in februari vorig jaar bleek, dat op de website van de Cartografische Dienst van de Verenigde Naties geen enkele kaart van Suriname te vinden was. Op dit moment is die website ‘onder constructie’.

Het is opmerkelijk dat de Nederlandse regering al jarenlang een incorrecte kaart van Suriname hanteert. Immers, op 25 november 1975 schreef toenmalig minister-president van Nederland, Joop den Uyl, aan minister Henck Arron een uitgebreide brief over de vaststelling van de grenzen van Suriname. Zo schreef Den Uyl onder andere:

‘De westgrens wordt gevormd door de laagwaterlijn op de linkeroever van de Corantijn, van oorsprong tot monding. De grens loopt daardoor vanaf een nader te bepalen punt op de zuid-grens naar de oorsprong van de Boven-Corantijn, vervolgens vanaf deze oorsprong langs de laagwaterlijn op de linkeroever van de Boven-Corantijn en de Corantijn tot het punt waar de oeverlijn in de kustlijn overgaat en vanaf dit punt langs een lijn met een richting 10 graden oost van het Ware Noorden door de territoriale zee, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat toekomen in het door de voortzetting van deze lijn begrensde gedeelte van het zeegebied.

De noordgrens wordt bepaald door de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het internationale recht, onverminderd de rechten welke krachtens internationaal recht aan de souvereine Republiek Suriname als kuststaat in het zeegebied daarbuiten toekomen.

Het Koninkrijk beschouwt de bij de onafhankelijkwording van Suriname geldende verdragen, welke deze grenzen vastleggen, als geldige vaststelling van de daarbij geregelde grenzen.

Volgens algemeen aanvaarde regels van het volkenrecht verkrijgt de Republiek Suriname de rechten die het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot deze grenzen aan deze verdragen kan ontlenen en gaan de terzake geldende verplichtingen over op de Republiek Suriname.

Het Koninkrijk zal de documenten en bescheiden die betrekking hebben op de grenskwestie van Suriname ter beschikking blijven stellen van de Republiek Suriname, en aan elk verzoek om andere ter zake doende documenten en bescheiden te ontvangen naar beste vermogen blijven voldoen.’ 

Dagblad Suriname heeft nu weer contact gezocht met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, maar bij het ter perse gaan van de krant van maandag 21 februari, was nog geen reactie ontvangen.

Reactie BuZa Nederland

Inmiddels heeft BuZa Nederland, in de persoon van woordvoerder Maxime Hovenkamp deze reactie gestuurd naar Dagblad Suriname:

“Wij gebruiken voor de reisadviezen de VN kaarten van de Cartografische afdeling van de Verenigde Naties en dat impliceert op geen enkele wijze een formele acceptatie of erkenning van de grenzen op die kaart door het Koninkrijk der Nederlanden. Dit staat ook in de disclaimer onder de kaarten van het reisadvies. De kaart zal dus niet worden aangepast.”

PK

error: Kopiëren mag niet!