Twintig miljoen US$ voor gedeeltelijk herstel historische binnenstad Paramaribo

Herrezen DNA-gebouw wordt de komende maand opgeleverd

Onderdirecteur Clifton Braam van het Directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), heeft vrijdag een persconferentie inzake het ‘Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) voorgezeten.  Het opleven van de historische binnenstad van Paramaribo werd aangekondigd. De ontmoeting vond plaats op het Directoraat Cultuur aan de Van Rooseveltkade. Braam, PURP-program coördinatrice Natasja Deul en Karin Refos van Stas International Strategische Communicatie en Branding hielden uiteenzettingen over het miljoenenprogramma. 

Behoud van erfgoed

Samengevat komt het erop neer: Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) is een door de IDB (Inter-American Development Bank) voor US$ 20 miljoen gefinancierd programma. Het is opgezet om de fysieke achteruitgang van het historische centrum te keren, bij te dragen aan het behoud van het gebouwde erfgoed, verfraaiing van het historische centrum van Paramaribo  en sociaal economische opleving van de binnenstad ter hand te nemen.

MinOWC

De leningsovereenkomst met de IDB werd in 2017 aangegaan. Het MinOWC is via het Directoraat Cultuur het aangewezen uitvoerend agentschap en wordt ondersteund door de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES), die adviserend optreedt bij de uitvoering.

Werelderfgoedlijst van UNESCO

Op grond van culturele criteria werd de ‘Historische Binnenstad van Paramaribo’ in 2002 in de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Suriname stond vanwege de verwaarlozing van de gebouwen op het punt om die bijzondere benoeming kwijt te raken. Deze dreiging wordt door PURP gekeerd.

Duurzaamheid

Het programma omvat veel meer dan gebouwen herstellen. Er woont haast niemand meer in de binnenstad. In de avonduren is het een dode boel. Er wordt toegewerkt naar om bewoners en commerciële activiteiten aan te trekken. Er komt ordening. Het geheel omvat ook verkeersmaatregelen en parkeergelegenheid. Het stadscentrum wordt aantrekkelijk gemaakt, nieuw leven ingeblazen. Het is een toeristisch plan. Op papier wordt verwacht, dat dat de uitvoering binnen 5 jaar rond zal zijn.

Goed begin

De geleende 20 miljoen US$ is bij lange na niet voldoende om het geheel historisch stadscentrum op te knappen. Maar het is een goed begin. Met het beschikbare fonds wordt het stadsdeel omsloten door de Sommelsdijckse Kreek, Tourtonnelaan, Klipstenenstraat,  Heiligenweg, de oever van de Surinamerivier langs het Waterkant, Fort Zeelandia en omgeving aangepakt. 

Beheersautoriteit

PURP is een beheersautoriteit. Institutioneel kader zorgt voor duurzame ontwikkeling. Het Directoraat Cultuur heeft een Project Implementation Unit (PIU) opgericht om samen te werken met de SGES om het programma uit te voeren.

Suriname Built Heritage Foundation 

Er worden bedrijfsstrategieën ontwikkeld met deelname van de particuliere sector. Het programma zal ook de versterking van de Suriname Built Heritage Foundation financieren en de creatie van belangrijke planningsinstrumenten om duurzaam te werk te gaan. Vermeldenswaard is, dat het uit haar as herrezen Assembleegebouw de komende maand wordt opgeleverd.

HD

error: Kopiëren mag niet!