Bevallingsprocedure ziekenhuizen gewijzigd sinds intrede Covid-pandemie

In ziekenhuizen is sedert de intrede van de Covid-pandemie een omwenteling gekomen in het bevallingsproces van vrouwen. Een verloskundige in gesprek met Dagblad Suriname zegt, dat sinds de Covid-pandemie ergere vormen heeft aangenomen, het ziekenhuis waar hij werkzaam is heeft besloten om op de begane grond een ruimte vrij te maken om barende vrouwen eerst te triëren. Bij deze triage worden vragen gesteld om na te gaan of zij in aanraking is gekomen met iemand die Covid positief bevonden is. Is dat het geval gaat het Covid-protocol in. Dit proces bepaalt dan of de aanstaande moeder in die ruimte zal blijven totdat het resultaat binnen is. Bevallingen bij Covid suspecte zwangeren of Covid positief zwangeren vinden niet meer plaats in de reguliere verloskamer, maar gewoon in die ruimte. 

Een  van de andere maatregelen is, dat regulier bij een bevalling de partner, de moeder en iemand naar keuze van de barende aanwezig mochten zijn, maar sinds de Covid-pandemie mag er maar 1 begeleider bij zijn en men mag door het hele proces niet switchen met een ander. Bij een Covid suspect of Covid positief zwangere bevalling geschiedt dat alleen met de verloskundige. De begeleider dient voor een eigen Personal Protective Equipment (PPE) te zorgen dat nodig is bij de bevalling. Een mondkapje wordt wel aangeboden.

Als die zwangere bevallen is, dan gaat men na of alles in orde is met moeder en kind. Zij worden vervolgens naar huis gestuurd om thuis de isolatie te vervolgen. Na 7 of 8 dagen komen zij uit de isolatie en komen zij voor de reguliere moeder-kind controle.

Op de vraag wat de Covid-pandemie minpunten zijn, geeft de verloskundige aan, dat het vrij lastig is om met minder bedden te werken, want het aantal bevallingen is niet verminderd en bedraagt nog steeds meer dan 3.000, terwijl men een afstand van 2 meter tussen de bedden eist. Hierdoor moeten op bepaalde dagen mensen eerder naar huis gestuurd worden.

Bij enkele geïnterviewde moeders kwam naar voren, dat zij dit erg vonden, want een bevalling is een emotioneel moment en met 1 of geen begeleider is dat zwaar. Ook bij de eerste nazorg update voor moeder en kind dient de moeder alleen te gaan, terwijl de eerste update al tussen de 7 tot 10  dagen na de bevalling plaatsvindt en een pas bevallen vrouw nog fysiek zwak is.

Op de vraag hoeveel Covid suspecte of Covid positieve moeders zijn overleden, wordt verwezen naar een publicatie waaruit blijkt, dat er intussen meer dan 20 gevallen zijn geweest.

Resumerend kan geconcludeerd worden dat voor de Covid-pandemie er meer vrijheid was bij bevallingen,  maar dat dat nu duidelijk beperkt is geworden.

IS

error: Kopiëren mag niet!