Suriname op schema met IMF-programma

Het technisch team van het IMF en de Surinaamse autoriteiten hebben overeenstemming bereikt over de eerste evaluatie van het programma voor economisch herstel. De overeenkomst zal nog aan het IMF bestuur worden voorgelegd ter goedkeuring. De uitvoering van het economisch programma zoals met het IMF is afgesproken is op schema. Er wordt voortdurende vooruitgang geboekt bij een reeks van hervormingen.

De economische stabilisatie en het herstel zijn gaande. Zowel het begrotingsevenwicht alsmede de betalingsbalans zijn aan het verbeteren.

In een persbericht laat het IMF maandag weten, dat het economisch beleid van de regering erop gericht is voort te bouwen op de inspanningen op het gebied van begrotingsconsolidatie en tegelijkertijd de sociale uitgaven te verhogen, de besprekingen over schuldherschikking met crediteuren voort te zetten en het nieuwe monetair beleidskader verder te versterken. Verder is volgens het IMF het beleid van de regering gericht op de aanpak van de kwetsbaarheden van de banksector en het tegengaan van witwassen van geld, corruptie en andere tekortkomingen op het gebied van bestuur.   

Een team van het IMF onder leiding van dhr. Ding Ding heeft van 7-11 februari virtuele vergaderingen gehouden met de Surinaamse autoriteiten om de eerste evaluatie uit te voeren van de 36 maanden durenden Extended Fund Facilty (EFF) overeenkomst die in december vorig door het IMF bestuur is goedgekeurd.

Doelstellingen gehaald

Ding Ding zegt in een verklaring, dat alle kwantitatieve doelstellingen die eind december 2021 waren vastgesteld, zijn gehaald. De maandelijkse economische indicatoren wijzen op een ontluikend economisch herstel. De inflatie is aanzienlijk gedaald. Fiscale en externe onevenwichtigheden zijn verminderd, het primaire begrotingstekort voor 2021 wordt geschat op 1,3% van het BBP en monetaire reserves zijn weer opgebouwd tot ongeveer 3 maanden importen. Door fiscale maatregelen en de aanpassing van de wisselkoers is de overheidsschuld van 148 % van het BBP eind 2020 gedaald tot 125% eind 2021. 

De Surinaamse economie zal zich naar verwachting geleidelijk herstellen in de loop van 2022. De reële BBP-groei zal naar verwachting 1,8 procent bedragen.

Ding Ding constateert aan de andere kant echter twee risico’s. Vertragingen bij fiscale hervormingen of schuldherstructureringen zouden de reeds geboekte vooruitgang bij het herstel van de schuldhoudbaarheid kunnen vertragen. Een intensivering van de risico’s van het bancaire systeem kan onvoorspelbare gevolgen hebben voor de begrotingspositie en de binnenlandse produktie. Positief is dat er vooruitzichten zijn voor belangrijke nieuwe olieontwikkelingen die de groei, de investeringen en de betalingsbalans kunnen versterken. 

error: Kopiëren mag niet!