Acties Douanebond onder voorbehoud opgeschort

De actie bij de douane is per vrijdag 11 februari onder voorbehoud opgeschort. Op woensdag 23 februari wordt weer vergaderd. De werkzaamheden zijn ondertussen hervat. Dit laat de Douanebond weten in een bericht.

De algemene ledenvergadering is niet content met de inhoud van het opgevraagd concept document betreffende de taakstelling en bevoegdheden van de werkgroep. Het eerste exemplaar, dat door de minister was overhandigd, behelsde slechts een gedeeltelijk concept document, zegt de bond.

Aan de minister is gevraagd met het bestuur aan tafel te gaan voor de nodige toelichting en aanpassingen, zoals ook door hem aangeboden. Gevraagd is, dat de datum van inwerkingtreding van de werkgroep, namelijk dinsdag 15 februari, tot nader order wordt aangehouden. “Tot dan vindt er geen invulling plaats door de bond, zoals afgesproken”, deelt de bond in het bericht mee. De algemene ledenvergadering wenst woensdag 23 februari verder hierover geïnformeerd te worden door hun bestuur.

“De minister van Financiën is intussen hierover reeds geïnformeerd door de Douanebond en heeft aangegeven het bestuur te zullen uitnodigen voor een vervolggesprek”, meldt de bond verder.

“Met betrekking tot de rechtspositionele zaken, zijn er afspraken gemaakt en termijnen afgebakend ter afhandeling van deze zaken, verdeeld over termijnen van 2 (twee) weken tot 1 (een) maand na heden. Een vervolggesprek hierover is gepland voor donderdag 10 maart 2022”, aldus de Douanebond.

RB 

error: Kopiëren mag niet!