DSB kan enorme influx US dollar niet aan

De Surinaamsche Bank N.V (DSB) kan de enorme influx van Amerikaanse dollars nauwelijks meer aan. Sedert het vrijlaten van de wisselkoers krijgt de bank dagelijks met vele contante stortingen van vooral de Amerikaanse dollar te maken, die ze fysiek niet kwijt kunnen. De geldkluizen beginnen als het ware uit te puilen van contant geld, waardoor de bank genoodzaakt is om maatregelen te treffen ter ontmoediging van contante valuta stortingen.

Vanaf maandag 14 februari brengt de bank 4% stortingsfee in rekening aan cliënten voor contante Euro’s en US dollar stortingen. Het maakt niet uit of het om contante stortingen gaat op de eigen bankrekening of op de rekening van derden.

René van Rooij, directielid bij DSB, zegt dat de bank “tot haar grote spijt” naar deze maatregel moet grijpen. Tegenover Dagblad Suriname zegt hij, dat de bank letterlijk met grote hoeveelheden fysiek geld (US dollars) zit. Vanwege de bekende problemen met geldzendingen naar het buitenland kan de bank ook geen valuta verschepingen doen. “We hebben het eerder geprobeerd met andere maatregelen zoals het stellen van limietbedragen bij contante valutastortingen, maar die hebben ook niet echt geholpen”, aldus het DSB directielid. Contante valuta opname is wel kosteloos.

Contante SRD stortingen op de eigen bankrekening tot een bedrag van SRD 3.000 zijn kosteloos. Voor SRD stortingen op de rekening van derden wordt evenwel SRD 15 in rekening gebracht. In een mededeling aan haar cliënten moedigt de bank aan om gebruik te maken van het giraal betalingsverkeer. Ze adviseert om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de gratis en veilige digitale en elektronische betaalmogelijkheden zoals lokale overboekingen via internet banking of de mobile banking app.

Boze cliënten

Een aantal DSB-cliënten reageert tegenover Dagblad Suriname erg ontstemd op deze nieuwe maatregel van de bank die ze als “boeverij” bestempelen. “Geen wonder dat mensen hun hun geld niet meer naar de bank willen brengen”, aldus een bankcliënt.  De bank moedigt aan om gebruik te maken van het giraal betalingsverkeer, maar het is een en al ellende om een simpele bankrekening te openen. “Tot in je onderbroek wordt het binnenste buiten gehaald, en nog krijg je een eenvoudige bankrekening niet geopend”, merkt een andere cliënt boos op.

René van Rooij zegt de boosheid bij de cliënten helemaal te begrijpen en betreurt de maatregel van de bank ook, maar zegt dat de bank weinig andere keus heeft. Afhankelijk van het effect van de genomen maatregel, zal na evaluatie gekeken worden of de maatregel al dan niet aangepast zal worden. Het is volgens Van Rooij absoluut niet zo, dat de bank erop uit is zichzelf te verrijken over de ruggen van cliënten. 

Sedert het loslaten van de koers in juni vorig is het voor de burger makkelijker om valuta te kopen bij de cambio’s. De aanwezigheid van significante hoeveelheden Amerikaanse dollars in de samenleving heeft volgens kenners van de valutamarkt kennelijk hiermee te maken.

Toezicht CBvS

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft deze week nog tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee in het kader van de toegenomen berovingen in de samenleving gewezen op het “moeilijke” stortingsbeleid van de banken, waardoor velen grote geldbedragen thuis aanhouden. Hierdoor is het gevaar groot dat ze beroofd worden met alle ernstige gevolgen van dien. Parmessar vraagt zich af hoe het staat met de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname naar de commerciële banken toe.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien heeft eerder op verschillende momenten aandacht van de regering gevraagd voor de problemen die velen in de samenleving ondervinden bij de aanvraag voor een eenvoudige bankrekening. Het giraal verkeer wordt aan de ene kant aangemoedigd, maar de barrières die de banken opwerpen ontmoedigen velen om de gang naar de bank te ondernemen. In het kader van de uitvoering van het sociaal vangnet is de regering al langer dan een jaar bezig met de banken om dit probleem van het openen van een bankrekening opgelost te krijgen, echter tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Van regeringswege bestaat er begrip voor het feit dat de banken zich dienen te houden aan “compliance” regels, maar vindt tegelijkertijd dat er een “middenweg” oplossing gevonden moet kunnen worden. 

Gajadien heeft recentelijk nog voorgesteld om aanvragen voor het openen van een bankrekening door de eenvoudige burger soepeler te behandelen. Indien gaande de rit vermoedens bestaan over “ongebruikelijke” transacties, kan de bank alsnog ingrijpen en de nodige maatregelen treffen. Hij doet een oproep aan de regering om spoedig het wetsontwerp  basisbankrekening in te dienen bij het parlement ter behandeling en goedkeuring. Het betreft hier een actiepunt van het Herstelplan in het kader van de uitvoering van het sociaal programma. De bedoeling is dat rechthebbenden van sociale voorzieningen hun geld via de bank gestort krijgen.

SS

error: Kopiëren mag niet!