Pluimveesector kan binnen drie jaar op eigen benen staan

“Structureel beleid nodig waarbij iedereen zegt wij gaan voor lokale productie”

Shawn Thijm, bestuurslid van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), zegt dat de Surinaamse pluimveesector binnen 3 jaar op eigen benen kan staan. De APSS bestaat uit leden van zowel grote als kleine bedrijven.

De importkip
Ten aanzien van de importkip is een “gap” om in te vullen. “De importkip uit de Verenigde Staten is goedkoper. Hierdoor wordt de import toegestaan. Wat men niet zegt is, dat de burger, lokale huishoudens, de voorkeur geven aan lokale kip uit Suriname. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken”, zeg Thijm. De buitenlandse kip blijkt meer door de horeca te worden gebruikt.

Schaarste

Thijm is het er niet helemaal mee eens wanneer mensen beweren, dat er steeds een schaarste aan kip is. “De sector heeft diverse keren bij de overheid aangekaart, dat het niet de gelegenheid krijgt om uit te breiden.” De aanzet om zelfvoorzienend te zijn is wel gedaan door de verschillende bedrijven en Thijm spreekt de verwachting uit, dat dit een traject is van 2 tot 3 jaar kan zijn. “Maar we kunnen dit wel aan”, laat hij weten. De ondersteuning van de regering is wel nodig. “Want van geen enkele andere hebben wij die ondersteuning mogen genieten.”

Gedacht wordt aan ondersteuning door extra heffingen te zetten op de importkip. Bij het argument, dat de lokale kip duur is vraagt Thijm of het volk en de overheid door hebben dat de lokale kipproducent geforceerd wordt om minimaal 25 procent af te staan aan de supermarkt, terwijl voor de importkip 10 procent wordt gehanteerd. Dit maakt de Surinaamse kip 25 procent duurder. Deze winstmarge voor de winkels aanpassen zou een van de manieren zijn om de kip van eigen bodem te stimuleren. “We praten over 10 miljoen dollar besparing als wij lokaal zouden produceren. De sector verwacht feedback van de overheid op de voorstellen die zijn gedaan om lange- en korte termijn doelen voor te kunnen bereiden. De bal ligt bij de overheid”, merkt Thijm op.

Productie beschermen

Dat Trinidad met 1 miljoen inwoners haar kippensector volledig lokaal weet te houden ligt aan de invoerrechten die zij hanteert. “Die overheid beschermt de lokale productie, zij snapt dat de bescherming van het zelfvoorzienend zijn door het eigen product heel belangrijk is. Ook wanneer we Surinaamse kip zouden willen exporteren naar dat land, dan heeft Trinidad al maatregelen om het eigen product te beschermen.” Ook wordt gewezen op de gezondheidsfactor, de kip in het buitenland wordt met hormonen en antibiotica behandeld. De Surinaamse kip is in dat opzicht gezonder. “Dat is al bewezen”, aldus Thijm.

Componenten

Bijna alle componenten komen uit het buitenland voor de productie van Surinaamse kip. Een van die componenten is voer. Er lopen momenteel testen om na te gaan of de graan- en rijstproductie hier ingezet kunnen worden voor de sector. “Maar, dan heb je de rijstboeren die hun prijs voor slijpmeel zullen verhogen zodra zij zien dat van dit product meer gebruik wordt gemaakt. Een structureel beleid is nodig waarbij iedereen zegt: wij gaan voor lokale productie.”

Surinaamse kip

Ondanks de inflatie van het afgelopen anderhalf jaar en de devaluatie van de munt koopt men de Surinaamse kip nog steeds. De productie is niet omlaag gegaan. “We zijn in 2020 stabiel gebleven toen Covid uitbrak en in 2021 hebben wij een kleine groei mogen meemaken. De sector is voor wat betreft de panklare kip gegroeid.” De verwachting is dat bij een verhoogde productie de kosten ook omlaag zullen gaan.

Broedeieren uit Nederland

In Nederland heerst vogelgriep. Thijm zegt wat de opvatting van de organisatie is. “Waarom zou een heel land en sector in gevaar moeten worden gebracht om een product te importeren waarvan de mogelijkheid bestaat dat daarmee de hele sector wordt platgelegd? Er zijn ook andere kanalen waar de eieren gehaald kunnen worden uit mindere risicogebieden. Iedereens brood komt in gevaar. Misschien zegt men dat er een minimale kans is op besmetting, maar de kans is er. De veterinaire dienst heeft gezegd dat het niet mag, klaar punt uit.” Ook zegt Thijm tot slot dat de indruk bestaat dat de woorden van de president in een schrijven “misinterpreted zijn door de rechterlijke macht.”

Klik op deze link om een interview te zien van de heer Faried Pierkhan op RBN TV/DBS met Thijm: https://www.youtube.com/watch?v=K_yOIqcIQNQ.

RB

error: Kopiëren mag niet!