Gezamenlijke vakbeweging wil overleg met cluster-ministers inzake minimum uurloon

De gezamenlijke vakbeweging heeft zich dinsdag 8 februari schriftelijk gericht tot minister Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) in diens hoedanigheid van voorzitter van de cluster-ministers, waarbij ze aangeeft niet achter het voorstel te staan van de Loonraad inzake de vaststelling van het minimum uurloon. Ze doet dit, omdat de regering nu in de fase van besluitvormingsproces is beland voor de definitieve vaststelling van het minimum uurloon.

Het aan de regering aangeboden voorstel van de Loonraad voor het minimum uurloon, heeft de status van een advies en is niet bindend. Aan de cluster-ministers wordt daarom gevraagd om een overleg voordat de regering een definitief besluit neemt inzake de vaststelling van het minimum uurloon. 

Het voorstel van de Loonraad aan de minister van Arbeid voorziet in een nieuwe, doch gefaseerde invoering van het minimum uurloon. Voor dit jaar, per 1 januari,  stelt ze voor het huidig minimum uurloon van SRD 8,40 te brengen naar SRD 10,15, en vervolgens per 1 maart naar SRD 12,30 en per 1 juli naar SRD 14, 50. In het vierde kwartaal zal op basis van een nieuwe calculatiemethode weer gekeken worden naar een eventuele aanpassing.

Armand Zunder, woordvoerder van de gezamenlijke vakbeweging, zegt dat de vakbeweging absoluut niet kan leven met dit voorstel. Volgens hem staat nu al duidelijk vast, dat de werknemer met het voorgestelde minimum uurloon niet zal rondkomen. De Loonraad is uitgegaan van onrealistische uitgangspunten. Een daarvan is, dat men uit is gegaan van een 1 ouder gezin zonder kinderen. Een situatie die volgens de vakbeweging gewoon onrealistisch is.

In de Loonraad zitten de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven elk met twee vertegenwoordigers, en wordt voorgezeten door drs. Wonnie Boedhoe. Het verwerpen van het voorstel van de Loonraad door de vakbeweging betekent, dat er een disconnectie is geweest tussen haar en de twee vakbeweging vertegenwoordigers in de Loonraad. Er was duidelijk geen terugkoppeling geweest door de vertegenwoordigers van de vakbeweging. Hiermee geconfronteerd zegt Zunder, dat de vertegenwoordigers van de vakbeweging niet perse de laatste inzichten van de vakbeweging vertolken. Er is sprake van voortschrijdende inzichten bij de vakbeweging die zonder meer mede zijn ingegeven door gewijzigde sociaal economische omstandigheden van de laatste maanden.

SS

error: Kopiëren mag niet!