Vakbeweging ook achter oproep om naleving goudovereenkomsten te bekijken

De vakbeweging schaart zich ook achter de kamerbrede oproep van de Nationale Assemblee aan de regering om de correcte naleving van de overeenkomsten met de grote goudmultinationals nader te bekijken. Armand Zunder, woordvoerder van de vakbeweging in het Tripartiet Overlegorgaan, zegt dat de goudmultinationals evenals alle andere bedrijven in het land hun wettelijke verplichtingen correct dienen na te komen als het gaat om afdrachten aan de staat.

In het Tripartiet Akkoord tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn voorstellen opgenomen over de wijze waarop de overheid haar inkomsten kan verhogen, ter compensatie van het verlies aan inkomsten die gemoeid gaan met de koopkrachtversterkende maatregelen voor loontrekkers. De recente verhoging van de belastingvrije grens voor loontrekkers is zo’n maatregel waar de overheid belastinginkomsten derft.

Met betrekking tot de inkomstenverhogende maatregelen voor de overheid staat in het Tripartiet Akkoord: “Daarnaast dient erop te worden toegezien dat de groot-mijnbouwbedrijven afdrachten van belasting doen conform de met hun gesloten overeenkomsten. Zo nodig te verifiëren via uit te voeren audits van de opgegeven hoeveelheden en waarden van de (goud)exporten. Heronderhandeling van de overeenkomsten op grond van ingrijpend gewijzigde marktomstandigheden zijn niet uit te sluiten.”

Afspraken

Zunder wijst erop, dat in het Tripartiet Akkoord afspraken zijn gemaakt tussen de sociale partners en dat partijen op elkaar moeten kunnen vertrouwen op de nakoming daarvan. De vakbondsman zegt ook, dat de economische omstandigheden in Suriname thans ingrijpend anders zijn dan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Aan de andere kant is het ook zo, dat de huidige internationale goudprijs goed is, alsook de vooruitzichten.

In de Nationale Assemblee was men recentelijk kamerbreed met elkaar erover eens om een parlementaire commissie te vormen die naar de regering toe het initiatief zal nemen om de goudovereenkomsten nader onder de loep te nemen. Zowel van de zijde van de coalitie als de oppositie vindt men dat de regering dient na te gaan of de goudmultinationals de juiste afdrachten doen aan de staat.

Men heeft ook zijn twijfels over de juistheid van cijfers die de multinationals in de boeken opgeven. Er is ook geroepen om mogelijke audits van de boeken. Van de zijde van vooral de oppositie wordt aangevoerd, dat de regering het volk met vele lastenverzwarende maatregelen opscheept, “terwijl zij het grote geld bij de goudmaatschappijen laat liggen”.

SS

error: Kopiëren mag niet!