President Santokhi installeert commissie ‘Brede Welzijn voor Mens met Beperking’ op initiatief van Wan Okasi

De commissie “Brede Welzijn voor de Mens met een Beperking” is maandag door president Chandrikapersad Santokhi officieel ingesteld op het Kabinet van de President. Deze commissie is belast met het aanpassen van de wetgeving inzake de mens met een beperking, zodat Suriname in lijn is met de regelgeving van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking. 

De elf-personen tellende commissie is voor twaalf maanden ingesteld. Als gevolg van een noodkreet van de organisatie Wan Okasi, nam president Santokhi het initiatief om deze commissie te vormen. Wan Okasi is een organisatie die opkomt voor de belangen voor de mensen met een beperking. Anniel Koendjbiharie, voorzitter van Wan Okasi, is ook een lid van de commissie.

Suriname heeft genoemd VN-verdrag op 29 maart 2017 geratificeerd.

De commissie bestaat uit functionarissen die worden belast met het identificeren van knelpunten bij personen met een beperking. Hiervoor zal ook vanuit verschillende ministeries gewerkt worden aan het vormen van het beleid. Het gaat om de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Openbare Werken en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. 

Het is de bedoeling de zelfstandigheid bij mensen met een beperking zoveel mogelijk te bemoedigen. Hierbij zal worden gewerkt aan de aanpassing van de infrastructuur en het toegankelijk en betaalbaar maken van transport voor mensen met een beperking in Suriname. Daarnaast dienen verschillende hulpmiddelen beschikbaar te worden gesteld, alsook deskundigen voor het trainen van mensen met een beperking.

Op het gebied van onderwijs zal een curriculum met bijbehorend lesmateriaal worden ontwikkeld voor studenten op middelbaar en hoger niveau, die motorisch en zintuigelijk beperkt zijn. 

Er is ook gedacht aan het creëren van huisvesting en werkgelegenheid voor degenen die dat willen en kunnen. Verder moet gewerkt worden aan verbetering van de medische zorg, zowel lichamelijk als mentaal, door het beschikbaar stellen van voldoende medicamenten en begeleiding. 

error: Kopiëren mag niet!