Stichting Hart voor Suriname Worldwide

De stichting Hart voor Suriname Worldwide, gevestigd te Nederland, heeft ten doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de wederopbouw van Suriname. Men wil benadrukken dat ook de Surinamers in het buitenland hart hebben voor Suriname en zich voor hun land blijven inzetten. Hun doel is:                                                                                                                         

– Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de regering van Suriname.                  – Het fungeren als adviesorgaan voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties in Nederland, Europa en overal waar dit nuttig wordt geacht.                                                                                                                                           –  Het fungeren als vraagbaak en adviesorgaan voor de Surinaamse diasporagemeenschap in Nederland.                 

– Het bemiddelen en het bevorderen van contacten tussen investeerders en ondernemers in Nederland en Suriname, overheden en supranationale organisaties waaronder de Caribische Gemeenschap (CARICOM), de Europese Unie (EU) en het Gemenebest van Naties (Commonwealth of Nations);                                                                  

– Het organiseren, ondersteunen en/of begeleiden van handelsmissies, bijeenkomsten, workshops, beurzen en dergelijke activiteit;                                                   – Het geven van materiële hulp aan de Surinaamse gemeenschap op elke daartoe geschikte wijze.                                                                                        – Het werven van fondsen ten behoeve van de voormelde activiteiten.

De Stichting heeft voor de eerste keer het initiatief genomen om een award uit te reiken aan de meest gewaardeerde minister en het meest gewaardeerde DNA-lid. Deze award uitreiking werd gehouden in het Courtyard Marriott hotel te Paramaribo op zaterdag 29 januari om 10 uur. De genomineerden en de pers waren uitgenodigd.

Het eerste dat bij binnenkomst opviel was dat de covid maatregelen zeer goed in acht waren genomen. De mensen werden bij binnenkomst getemperatuurd en de handen met alcohol besprenkeld. En in de zaal zelf waren de stoelen op een behoorlijke afstand van elkaar neergezet.

Deze bijeenkomst werd geopend met het volkslied. Daarna kwam er een speech en zang van een Creoolse mevrouw. Ze benadrukte in haar speech dat ze hoopte dat de DNA altijd een integer rolmodel voor de samenleving zal blijven en dat het volk van Suriname naar elkaar zou kijken zonder ras te zien, maar een landgenoot, een Surinamer. Ze zou graag zien dat men de mensen zou beoordelen op de deskundigheid waarmee ze hun werk doen en niet op ras. Wat haar betreft is er maar een ras en dat is het menselijke ras. Tot slot zong ze een lied die ze zelf had geschreven. Hierin gaf ze aan dat waar de Surinamer zich ook bevindt, ze hun land altijd zullen steunen. Dat is gebleken uit elke crisis waarmee het land is geconfronteerd.

Toen nam de voorzitter Jay Paladsingh het woord en die legde in ’t kort uit waarom Hart voor Suriname was opgericht en welk doel ze nastreven. Er werd extra benadrukt dat dit geen VHP stichting is maar dat het wordt bemand door alle rassen, dus een bromki djarie is. Het bestuur bestaat uit zes vrouwen en drie mannen.                                                                                                                     De voorzitter legde uit hoe de nominaties tot stand waren gekomen namelijk door de stem van het volk. Degene met de meeste stemmen werd genomineerd en uit de genomineerden werd de meest gewaardeerde minister en DNA-lid gekozen en die kregen een award. Er waren voor de DNA zeven genomineerden en voor het ministerschap drie. Na intensieve beraadslagingen en zorgvuldige toetsing, heeft het Team Poll 2021 van de Stichting Hart voor Suriname Worldwide de uitslag van de verkiezing van DNA lid en Minister van het jaar 2021 bekend gemaakt. De keuze werd ook gemotiveerd met op en aanmerkingen uit het volk

De heer Mahinderkoemar Jogi kwam uit de bus als het meest gewaardeerde DNA lid  van het jaar 2021 doordat hij spreekt met kennis van zaken, zeer kritisch is, ook naar zijn eigen partij toe en met respect en fatsoen anderen te woord staat. Hij bedankte het volk voor het vertrouwen in hem.                                                                                                           

De heer Armand Achaibersing werd de meest gewaardeerde minister van het jaar 2021 omdat hij integer is, rustig, humor heeft en vooral zijn vak verstaat. Toen hij voor de award bedankte, kwam weer het mooie van het karakter van deze minister naar buiten. Hij zei dat hij zijn award wilde opdragen aan zijn medewerkers. Hij benadrukte dat door hun inzet en harde werken, hij zijn werk kon doen en goede resultaten kon boeken. ‘Niet ik alleen heb dit werk gedaan, maar mijn team naast en met mij, maakt dat we goede resultaten kunnen boeken.’ Zijn woorden hebben alle aanwezigen diep ontroerd.

Tot slot kwam de heer Macdonald aan het woord en hij vond het initiatief van deze stichting geweldig. Hij stelde voor om deze award uitreikingen breder toe te passen bijvoorbeeld naar de beste ambassadeur, sportman of sportvrouw, lerares enz.  Dat voorstel werd met gejuich ontvangen.

Tenslotte bedankte de voorzitter van De Stichting Hart voor Suriname worldwide iedereen voor de ondersteuning van dit evenement. De Stichting brengt een speciale dank uit aan alle mensen die de moeite hebben genomen te stemmen en hun motiveringen te mailen.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!