World Interfaith Harmony Week relevant in Suriname

Maandag 7 februari begint inde Wereld Interreligieuze Harmonie Week. Deze week is een jaarlijks evenement dat wordt gehouden in de eerste week van februari. Dat is conform een besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2010. De harmonie van de Surinaamse samenleving staat onder druk vanwege de ruime vrijheid die er is op sociale media om allerlei meningen en opvattingen op social media te uiten.

We kijken de kat uit de boom, maar we melden alvast dat er ten minste 1 YouTube tv-kanaal is, waar het gemeengoed is geworden dat een bepaalde groep duidelijk door 2 figuren en een journalist discriminatoir wordt bejegend. Deze mannen hebben al opgeroepen dat Suriname gezuiverd moet worden van deze groep. Deze heren roepen op tot een zuivering in Suriname volgens het model van Idi Amin, die een bepaalde groep in het land een paar dagen had gegeven om het land te verlaten, ongeacht of ze in het land waren geboren en er de nationaliteit bezaten. Deze groep had niet eens de ruimte om hun gelden op te nemen. Alle achtergebleven zaken werden verdeeld onder de vrienden van Amin. Idi Amin was van 1971 tot 1979 dictator van Oeganda. Zijn regeringstijd was een van de bloedigste in de naoorlogse Afrikaanse geschiedenis. Hij droeg de bijnaam Slachter van Afrika; zijn bewind kostte circa 300 000 mensen het leven. In 1972 verjoeg Amin, toen de economische toestand verslechterde en op advies van Moammar al-Qadhafi, een bepaalde welvarende Oegandese gemeenschap, circa 80 000 mensen; hij beweerde daartoe opgeroepen te zijn door God. Personen van die gemeenschap die weigerden te vertrekken, werden uitgemoord door Amins troepen. Zijn soldaten persten die handelaren af en er was ook sprake van verkrachtingen en verdwijningen.

De mannen geven op het Youtube kanaal aan dat God Suriname heeft gestraft met deze groep. Er wordt wel eens denigrerend verwezen naar de religieuze beelden bij de Wijdenboschbrug, die onheilspellend eruit zouden zien. Mensen worden vergeleken met de duivel. En dit is maar een kleine greep uit de haatzaaiende en tot genocide oproepende uitlatingen van deze 3 mannen. Burgers hebben aangegeven dat meldingen van haatzaaien en genocide-oproepingen worden gedaan, maar YouTube grijpt niet in. YouTube begrijpt geen Sranantongo dus het gaat waarschijnlijk de witte mannen gewoon voorbij zonder dat ze de content kunnen beoordelen.

De veiligheidsdiensten in Suriname wachten waarschijnlijk naar het Surinaamse model naar een escalatie, voordat ze zullen beginnen om halve maatregelen te treffen. Men gaat voorbij aan het feit dat er onder de YouTube-afleveringen honderden mensen goedkeurend reageren. Deze YouTube-afleveringen worden niet van YouTube gehaald. Je hebt maar 1 gek nodig die zich gesteund voelt om het daad bij het woord te voegen. De afleveringen met haat zijn een bedreiging en een smet op de Surinaamse harmonie en het is beschamend om in het land deze situaties aan te horen. Er is veel opgekropte haat, afkeer en jaloezie in de samenleving en het wordt genegeerd door de instanties. Maar, we hopen niet dat we de regering aan deze waarschuwing moeten herinneren, precies hoe we de regering eraan herinneren hoe wij hebben gesteld dat de Surinaamse diaspora die ons zal redden niet bestaat.

De Algemene Vergadering van de VN wees erop, dat wederzijds begrip en interreligieuze dialoog belangrijke dimensies zijn van een cultuur van vrede en vestigde de Wereld Interreligieuze Harmonie Week als een manier om harmonie tussen alle mensen te bevorderen, ongeacht hun geloof. De Algemene Vergadering erkent de dwingende noodzaak van een dialoog tussen verschillende religies en religies om wederzijds begrip, harmonie en samenwerking tussen mensen te vergroten. De VN moedigt alle staten aan om de boodschap van interreligieuze harmonie en goede wil te verspreiden in kerken, moskeeën, synagogen, tempels en andere plaatsen in de wereld van aanbidding gedurende die week, op vrijwillige basis en volgens hun eigen religieuze tradities of overtuigingen. In Suriname kennen we de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris). 

World Interfaith Harmony Week (WIHW) is bedoeld om een ​​cultuur van vrede en geweldloosheid te bevorderen. Het werd voor het eerst voorgesteld door koning Abdullah II van Jordanië bij de Verenigde Naties in 2010. Dit werd snel aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN (resolutie A/RES/65/ 5). Daarbij werd elk jaar de eerste week van februari uitgeroepen tot World Interfaith Harmony-week, waarbij regeringen, instellingen en het maatschappelijk middenveld worden opgeroepen om deze te observeren met verschillende programma’s en initiatieven die het doel van de WIHW-doelstellingen zouden bevorderen. Suriname moet in deze week een paar activiteiten te ontplooien en daarmee ook op straat te gaan.

error: Kopiëren mag niet!