RGD: “Heeft de regering het geld wel is de vraag, dat wil men soms niet begrijpen”

Al sinds eind januari heeft de Regionale Gezondheidsdienst, RGD, te maken met een staking van leden van de bond, de Bond van Personeel bij de RGD (BPRGD). Ze eisen uitbetaling van een CAO-uitkering van SRD 3.000 en de kledingtoelage. 

“Kledinggeld, daar zitten we nog eventjes mee”

De waarnemend-directrice van de RGD, Nishita Gajadin, laat in een reactie tegenover Dagblad Suriname weten, dat vrijdag de eenmalige uitkering van SRD 3.000 is uitbetaald aan het personeel. “Kledinggeld, daar zitten we nog eventjes mee. Dat betekent niet, dat we het niet gaan krijgen, we gaan het krijgen wel. Ik begrijp dat de mensen hun geld eerder willen zien. We vragen een stukje begrip vanuit de bond, vanuit de personeelsleden, zodat wij onze cliënten kunnen voorzien van de nodige hulp die zij nodig hebben. We doen er feitelijk alles aan om de gelden over te maken. Rest nog uitbetaling kledinggeld, en swabgelden die we nog moeten ontvangen. De minister (Amar Ramadhin van het Volksgezondheid) zet alles op alles om dit te bewerkstelligen. We zijn elke dag met elkaar in contact.”

Personeel swab posten al paar maanden niet betaald

Er speelt dus ook nog een tweede kwestie. RGD-werknemers die zijn ingezet op de swab posten, blijken na drie maanden nog niet vergoed te zijn voor de diensten. Die uitbetaling vond steeds na twee maanden plaas. De bond kan zich hierin echter niet vinden. In reactie op deze kwestie zegt de waarnemend-directrice tegen Dagblad Suriname: 

“De swab gelden over de maanden november, december en januari zijn inderdaad nog niet uitbetaald. Sinds vorig jaar oktober stort het ministerie van Volksgezondheid zelf op de rekeningnummers van de personeelsleden die het vaccinatie werk doen.“

“Het geld moet er gewoon zijn”

Ten aanzien van de staking bij de RGD zegt de waarnemend-directrice: “De minister, het stichtingsbestuur en de directie zijn doende de gelden vrij te maken en het personeel te voorzien van de nodige gelden waar zij recht op hebben. Maar, het zijn onderhandelingen waar we rekening mee moeten houden. Maar, uiteindelijk moet de regering een en ander goedkeuren, voordat je kunt uitbetalen. Het is echter niet zo, dat de RGD niet wil betalen, dat de minister niet wil betalen, dat de regering niet wil betalen, het geld moet er gewoon zijn. De begroting mag dan verruimd zijn maar is het geld er, kan de regering wel geld vrijmaken? Daarmee moet men soms rekening houden en dat is dat stukje, dat men soms niet wil begrijpen. Ik snap de mensen wel, het is een moeilijke tijd. Maar, het gaat erom, het is niet dat we vragen om in te leveren, maar men moet de rechten en plichten ook kennen. Als men recht heeft op iets, prima, maar geef ons de tijd om alles te kunnen bewerkstelligen. Het gaat niet een, twee, drie. Ook moet rekening gehouden met een procedure, hoe zaken verwerkt moeten worden.”

De RGD-directie had eerder al het personeel over de gang van zaken rond de uitbetalingen geïnformeerd: “(…)  In een eerder verzonden circulaire bent u op de hoogte gesteld waarom er nog niet was voldaan aan voornoemde uitbetalingen. Wij vragen u in belang van de zieke mens/cliënten, die zich op de RGD-poliklinieken begeven, de zorg naar hen toe niet te weigeren. De directie benadrukt met klem, dat wij onderkennen dat zaken liever gisteren dan vandaag in orde waren. Door de RGD is alles in het werk gesteld dit gedaan te krijgen, echter is dit niet tijdig gelukt vanwege externe omstandigheden. Wij doen wederom een zeer dringend beroep op u, als verantwoordelijke binnen de Surinaamse samenleving, zich met ingang van vandaag, te begeven naar uw werkplek, teneinde uw werkzaamheden te hervatten conform uw dienstbetrekking en taakstelling.”

Voor zover nu bekend, is personeel bij de RGD nog steeds in actie, omdat kleding- en swab gelden nog niet zijn gestort.

Niet voor het eerst

Het is overigens niet voor het eerst dat RGD-personeel het werk neerlegt uit onvrede uit vooral te late uitbetaling van salarissen en toelagen. Medewerk(st)ers gingen bijvoorbeeld in oktober vorig jaar en in de eerste week van december van 2020 ook al in actie. En iedere keer werd gestaakt uit onvrede over te late uitbetalingen. Anno februari 2022 is daar dus kennelijk nog steeds geen verandering in opgetreden. Niet op tijd uitbetalen lijkt eerder regel dan uitzondering.

PK

error: Kopiëren mag niet!