Bond bij RGD schort actie op

Bij brief van maandag 7 februari heeft de Bond Personeel Regionale Gezondheidsdienst, BPRGD, de waarnemend-directrice van de RGD, Nishita Gajadin, geïnformeerd, dat per dinsdag 8 februari de actie van leden van de bond wordt opgeschort.

“Met dien verstande, dat de gedane toezeggingen tijdens de meeting van 7 februari op het ministerie van Volksgezondheid, volgens afspraak worden nagekomen”, aldus de bond in haar schrijven. 

Mevrouw Gajadin bevestigt tegenover Dagblad Suriname, dat de actie wordt opgeschort en dat “de werkzaamheden normaal hervat zullen worden”.  “De onderhandelingen worden voortgezet door tussenkomt van het onderhandelingsorgaan van de regering.”

Aan haar leden laat de BPRGD dinsdag weten, dat bij het besluit om de actie op te schorten in overweging is genomen, dat:

  1. De eenmalige uitkering over het jaar 2021 is reeds uitbetaald.
  2. De ministeriele beschikking betreffende de te betalen kledinggelden over het jaar 2022 is zowel door het minister van Financien als de minister van Volksgezondheid getekend. De procedure voor de uitbetaling is reeds in werking gezet.
  3. Betreffende de afronding van het CAO-pakket 2021 zijn wij nog in onderhandeling. Wij zijn ervan bewust dat wij eerder, na toezegging van het bevoegd gezag, hebben meegedeeld dat ook dit punt in januari 2022 afgehandeld zou worden. Echter, is men van overheidswege nog niet in staat de gedane toezegging waar te maken.

Indien de onder 2. genoemde toezegging niet wordt waargemaakt, en de afronding van het CAO-pakket niet binnen een redelijke termijn plaatsvindt, dan zal de bond weer naar een actiemodel grijpen, zo laat de bond met zoveel woorden haar leden weten.

Tot slot stelt de bond zich positief op te stellen vanwege de actuele Covid-19-situatie en de situatie daardoor binnen de gezondheidszorg.

PK

error: Kopiëren mag niet!