Naturalisatie moet een uitzondering zijn

“Het is medebepalend voor je bevolkingssamenstelling”

Migratiebeleid is afhankelijk van hoe je de samenleving ziet. Dit zegt Angelic Del Castilho, voorzitter van DA’91, in een interview met Faried Pierkhan voor Dagblad Suriname. “Met 500.000 Surinamers delen wij ondanks al onze onderlinge strubbelingen toch de Surinaamse cultuur en identiteit. Vanwege onze voorouders hebben wij een bepaald karakter ontwikkeld. Bescherming van de identiteit en veiligheid van het land is belangrijk”, zegt Del Castilho. “We zijn het verplicht aan onze kinderen dat Suriname altijd hun land is.”

Er zijn mensen nodig om het land op te bouwen maar een duidelijke visie is nodig wanneer het gaat om het immigratiebeleid. De balans dat Surinamers over Suriname blijven beslissen is nodig, benadrukt Del Castilho. “Mensen die de Surinaamse cultuur in zich herbergen dienen aan het roer te blijven in dit land.” Zij wijst op de verdraagzaamheid die tot stand gebracht is gebracht en dat dit behouden moet blijven voor het land. Het stellen van regels voor experts uit het buitenland zodat de identiteit van de samenleving niet bedreigd wordt, zou naar het model van de Verenigde Arabische Emiraten kunnen, merkt de voorzitter van DA’91 op. “Dat moeten wij als samenleving ook doen.” Del Castilho noemt de enkele Assembleeleden die hebben gevraagd om een bredere discussie.

Hoeveel procent genaturaliseerden

“Hoeveel procent genaturaliseerden willen wij hebben?” Ook stelt zij dat het van belang is om na te gaan welke functies een genaturaliseerd persoon kan verwerven die niet in Suriname is geboren, en geen ouders van Surinaamse bodem heeft. Een ander punt is de ontwikkeling van olie en gas in Suriname. Hierover zegt de politica dat die ontwikkeling, als er daadwerkelijk zo veel aan zal worden verdiend, veel mensen nodig zullen zijn. “Maar dat wil niet zeggen dat die mensen Surinamer moeten worden”, brengt Del Castilho onder de aandacht. Dit zou opgevangen kunnen worden met werkvergunningen.

Inburgering

Vaak worden mensen genaturaliseerd tot Surinamer zonder dat ze de taal, de cultuur, de samenstelling van de bevolking noch het volkslied kennen. Del Castilho is daarom voorstander van een inburgeringsproces zodat mensen uiteindelijk kunnen aantonen dat zij het Surinamer-zijn verdienen. Een van de zaken die zij noemt is de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. omdat dit de officiële voertaal is van het land. “Wanneer wij het Surinamer-zijn zo gemakkelijk weggeven dan lijkt het erop alsof wij zelf niet waarderen waarvoor wij staan.”

Del Castilho noemt het een probleem wanneer er groepen mensen in het land vertoeven die wel het Surinamerschap hebben verkregen “maar zich niet in de Surinaamse identiteit inpassen en dus in feite de samenleving op dat vlak niet versterken.” Zij merkt op dat in een dergelijk geval iemand die voldoet aan een dergelijke kwalificatie geen ‘drager’ maar ‘uitdrager’ is van het Surinamer zijn. “Surinamer worden moet een voorrecht zijn.”

Springplank

Iets anders dat in het verleden voorkwam is dat mensen graag aan een Surinaamse nationaliteit kwamen, omdat dit het verkrijgen van een visum voor de Verenigde Staten van Amerika vergemakkelijkte. “Het is een vervelende ontwikkeling wanneer Suriname als springplank fungeert. En dat is precies waarom ik zeg dat naturalisatie een uitzondering moet zijn.”  

Nagegaan moet worden of men is gekomen om te wonen of te werken. In zulke gevallen moet men een verblijfsvergunning en een werkvergunning krijgen, licht Del Castilho toe. “Alleen als men gedurende een bepaalde tijd, en 5 jaren zijn kort, want die gaan heel snel voorbij, en de mensen zich de cultuur hebben eigen gemaakt samen met het inburgeringstraject, terwijl aangetoond wordt dat men hier hun leven wil voortzetten en investeringen wil doen, dan kunnen zij in aanmerking komen voor naturalisatie en de Surinaamse nationaliteit.” Del Castilho zegt met klem dat het naturalisatiebeleid een serieuze aangelegenheid is, in tegenstelling tot mensen die beweren dat het sneller en gemakkelijker moet. “Het is medebepalend voor de opmaak van je samenleving door de instroom van nieuwe mensen.” Hiermee stelt zij dat bij een ongelimiteerde instroom de voorspelbaarheid van leven van de autochtone inwoners in gedrang komt evenals hun recht van leven.

Standpunt

“De discussie over het percentage genaturaliseerden komt waarschijnlijk niet omdat men geen standpunt wil innemen over de gewenste aantallen.” Del Castilho noemt de 40.000 illegale Brazilianen in Suriname. “Dat zijn zaken die aangepakt moeten worden.” Over het geluid in het parlement, dat mensen snel genaturaliseerd moeten worden is Del Castilho het niet eens. “Waarom zouden wij mensen die illegaal zijn en op zoek zijn naar onze bodemschatten zonder belasting te betalen snel moeten naturaliseren?”, vraagt zij retorisch. Zij noemt tot slot verschillende belangen in de politiek, maar ook om snel geld te verdienen, als redenen waarom deze zaak reeds jaren niet wordt opgelost. “Het is nooit transparant wat daar gebeurt en er blijft ruimte om in troebel water te vissen vanwege het achterwege blijven van een scherp migratiebeleid en bevolkingspolitiek”, aldus Del Castilho.

Klik op deze link om het interview van de heer Faried Pierkhan met Angelic Del Castilho te kunnen zien: https://www.youtube.com/watch?v=1EvfbVYrCkw.

RB

error: Kopiëren mag niet!