Regering stelt interim-managementteam aan in kader reorganisatie douane en politie

Ruben Kensen aangesteld als waarnemend korpschef Korps Politie Suriname

Om de reorganisatie van het douane- en politiekorps ter hand te nemen, heeft de regering afgelopen woensdag en donderdag bij beide organisaties een interim-managementteam aangesteld. Het interim-managementteam bij de douane zal het proces tot transformatie en reorganisatie van dit apparaat moeten inzetten. Dit team is aangesteld voor de periode van zes maanden

Het interim-managementteam bij het KPS wordt eveneens belast met de reorganisatie van het politieapparaat. Dit team bestaat uit een viertal politiefunctionarissen, die allen zullen functioneren als commissarissen van politie. Het gaat om Ruben Kensen die is aangesteld als waarnemend korpschef en Stanley Changoer als plaatsvervangend korpschef, terwijl Bryan Isaacs en Rishi Akkal ook tot het interim-managementteam behoren. Changoer diende reeds in de functie van commissaris. De overige drie leden zijn recentelijk in deze functie bevorderd, hetgeen door de regering is geëffectueerd.

Het team zal tevens de transformatie van het politieapparaat moeten inzetten. Het ligt in de bedoeling dat er in deze transitiefase trainingen komen, zowel nationaal als internationaal met als uiteindelijk doel de juiste personen op de verschillende afdelingen van het korps te plaatsen. Dit op basis van beoordelingen alsook op basis van professionaliteit en bagage aan ervaring. 

Het reorganiseren van het douane- en politieapparaat ligt in lijn met het beleid van de regering, die zich vanaf haar aantreden ten doel heeft gesteld het vertrouwen en de effectiviteit van de diverse korpsen te vergroten en de professionaliteit ter hand te nemen. Dit proces startte bij de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) waarbij er een managementteam werd ingesteld, dat gedurende zes maanden de leiding moest overnemen. Inmiddels is er bij het DNV een definitieve leiding aangesteld, terwijl het reorganisatieproces bij dit directoraat wordt voortgezet.

Ook bij het Nationaal Leger (NL) is er intussen een nieuwe leiding. De reorganisatie bij het leger heeft tot doel te komen tot een professionele defensieorganisatie op basis van wet en recht, ondersteund door internationale partnerschappen. 

error: Kopiëren mag niet!