Ministerieel kennismakingsbezoekje of gewoon ordinair snoepreisje tijdens verlof……

Minister van Defensie Krishna Mathoera dook woensdag plotseling even op bij haar Nederlandse collega Kajsa Ollongren in Den Haag, slechts om kennis te maken. Een reis naar Den Haag was daarvoor kennelijk noodzakelijk. Persoonlijk contact leek beide bewindsvrouwen kennelijk beter om de goede hernieuwde samenwerking maar zoveel als mogelijk te benadrukken, dan even hallo tegen elkaar te zeggen in een zoom-date, wat heden ten Covid-dage natuurlijk in het bestuurlijke- en politieke verkeer niet ongewoon meer is..

Het is, zo blijkt uit reacties van beide vrouwen, een gezellige keuvel ofwel tori praten ontmoeting geweest. Geen nieuws onder de zon, vooral aardige, sympathieke woorden na afloop om maar weer eens te benadrukken dat sinds het aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk de banden tussen beide ministeries van Defensie weer zijn aangehaald, verstevigd, en nog wel door twee vrouwelijke ministers. Na afloop ook even een verplicht leuk kiekje schieten op het bordes van het ministerie van Defensie in Den Haag, een leuk foto momentje, en Mathoera’s kennismakingsbezoekje zat er alweer op en hup weer terug vliegen naar Suriname. 

Was het bezoek echt nodig…?

Een aantal zaken rond deze kennismaking is in de ogen van veel mensen in de Surinaamse samenleving toch wel opmerkelijk te noemen. Zo zoemt de vraag rond of dit bezoek wel echt nodig was, immers van 7 tot en met 10 april vorig jaar bezocht de toenmalige Nederlandse demissionaire minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, minister Mathoera in Suriname. Dat was ook een kennismakingsbezoek, maar ook werd uitvoerig gesproken inhoudelijk over verdere verdieping van een onderlinge samenwerking. Ook toen vooral na afloop vriendelijke woorden. Het bezoek van deze week van Mathoera aan Ollogren had veel weg van een herhaling van zetten. 

Bezoek tijdens verlof….

Wat ook opmerkelijk is, dat het het bezoek van Mathoera aan Ollogren niet van tevoren was bekendgemaakt door haar afdeling Voorlichting en of de Communicatie Dienst Suriname, CDS. In een door de CDS na afloop van het bezoek uitgebracht persbericht staat te lezen, dat Mathoera “tijdens haar verlof’ de Nederlandse minister bezocht. Tijdens haar verlof?…. 

Tijdens het kennismakings onderonsje werd weer gesproken over de mogelijkheid van een Nederlandse jungletraining in Suriname. Op dit moment vindt nog een verkenning in Suriname plaats. Over deze training wordt binnenkort een besluit genomen, aldus Defensie Nederland in een uitgebracht persbericht na het bezoek van Mathoera.

“Samenwerking verder uitwerken”

Minister Ollongren Twitterde kort na het bezoek van haar collega uit Suriname: “Kennis gemaakt met mijn Surinaamse collega Krishna Mathoera. We hebben gesproken over de hernieuwde militaire samenwerking. Het afgelopen jaar zijn hierin de eerste stappen gezet. Het is belangrijk dat we die samenwerking verder uitwerken. Daar hebben beide landen baat bij.”

Weinig zeggende woorden en die lijken te bevestigen dat het inderdaad slechts een gezellig kennismakings onderonsje was in Den Haag, met mogelijk een Haags kopje koffie en een tot twee koekjes netjes op een schoteltje er naast.

Mathoera zei na afloop van haar ontmoeting met Ollogren: “Het was een zeer fijne en prettige ontmoeting. We gaan door met de uitvoering van de eerder getekende intentieverklaring.” Meer, wist de Surinaamse bewindsvrouwe inhoudelijk niet te vermelden over het kennismakingsbezoek. Dat was het dus werkelijk: een kennismaking, een gezellig gekeuvel onderonsje. Het na terugkeer uitgebracht CDS-persbericht bracht ook geen onthullend nieuws over het kennismakingsbezoekje.

Kennismaking april 2021

Terug naar de kennismaking in april vorig jaar tussen Mathoera en de demissionaire voorgangster van Ollogren. Na afloop van die kennismaking ondertekenden beide vrouwen een heuse intentieverklaring. Daarin werd van Nederlandse zijde onder andere toegezegd, dat Nederland meer ondersteuning gaat verlenen bij de opleiding en training van het militaire kader van Suriname. De Nederlandse Defensie Academie en Koninklijke Militaire School worden hierbij betrokken.

Mathoera benadrukte toen het belang van samenwerking. “Zo kunnen we onze defensie professionaliseren. Zodat het veiligheid kan bieden en aan stabiliteit kan bijdragen. Wij staan achter deze verklaring en we zetten deze afspraken de komende periode om in concrete acties.”

De Surinaamse minister bood in april 2021 dus al aan om de jungletraining van Nederlandse soldaten  in Suriname weer te hervatten. Tot 2010 oefenden Nederlandse militairen regelmatig in het Surinaamse tropisch regenwoud, begeleid door het Surinaamse Nationale Leger. Bijleveld reageerde positief op het Surinaamse aanbod. Ook werd afgesproken dat Nederland zou bekijken hoe technische assistentie kan worden geboden bij de organisatieontwikkeling van het Surinaamse Nationale Leger en de Kustwacht.

“De afspraken die we vandaag maken, dragen bij aan het herstel van onze relatie en bevestigen onze vriendschap”, sprak minister Bijleveld, die genoot van haar vier dagen verblijf in Suriname. “We maken hiermee een eerste stap en bekijken samen waar we deze samenwerking in de toekomst kunnen uitbreiden.”

Als klap op de vuurpijl vroeg Mathoera haar in demissionaire staat verkerende collega om ondersteuning op het gebied van militaire muziek voor ceremoniële en protocollaire aangelegenheden. Bijleveld overhandigde tijdens haar bezoek muziekinstrumenten voor de Surinaamse militaire kapel.

Verdere samenwerking zou nog onder de loep worden genomen. Twee Defensie-ministers die over muziekinstrumenten praten voor de Surinaamse militaire kapel, tja, bij de bescherming van het land is muziek zeer essentieel.

Dat was april 2021.Nu, in de eerste week van februari 2022, is minister Mathoera naar Schiphol gevlogen voor een herhaling van zetten met haar nieuwe Nederlandse collega. Maar, vooral om gezellig een kopje koffie met collega Ollongren te drinken. Een bliksem kennismakingsbezoekje tijdens een verlof van Mathoera…. of was het toch een gewoon ordinair snoepreisje?

PK

error: Kopiëren mag niet!