Weg naar Apoera vol ‘valkuilen’

De weg naar Apoera verkeert volgens verschillende weggebruikers in slechte staat. De districtscommissaris van Kabalebo, Josta Lewis, bevestigt dat het gedeelte te Tibiti, tussen Witagron en Saron, in deplorabele staat verkeert. “Voertuigen kunnen zich niet verplaatsen, vooral tijdens zware regenval”, deelt de districtscommissaris mee.

Volgens Lewis ligt de oorzaak bij de vrachtwagens die gebruik maken van de weg. “Het wordt veroorzaakt door de houttransporten tijdens de regenval”, licht Lewis toe. “De gaten worden hierdoor steeds groter.” Kleine voertuigen kunnen zich vervolgens niet verplaatsen, omdat zij vast komen te zitten. Lewis heeft als oplossing in haar bestuursresort dat zij de concessionarissen de weg laat onderhouden. “Want ze moeten begrijpen dat zij de weg breken, vooral de trucks die houtblokken transporteren.”

Lewis merkt daarom op, dat medewerking van deze groep nodig is door de weg te onderhouden. “Die medewerking krijg ik wel waardoor in het bestuursresort Kabalebo de weg niet zo slecht is.” Onderling worden afspraken gemaakt wie machines en bijvoorbeeld ook brandstof inzetten, dit terwijl ook het ministerie van Openbare Werken te Apoera zich bezighoudt met de coördinatie, verduidelijkt districtscommissaris Lewis. Zij merkt op, dat in het district Para er meer bedrijven en dus concessionarissen zijn. Deze bedrijven doen ook aan steenslag, naast de eerder genoemde houttransporten. Voor hoe de zaken in Para liggen verwijst Lewis naar haar collega Marlène Joden.

Afsluiten

In Para liggen de zaken volgens districtscommissaris Joden als het gaat om de wegen naar Tibiti en Mapane ronduit slecht. De districtscommissaris zegt nog een gesprek met de minister van Openbare Werken af te wachten. Mocht niets veranderen dan heeft zij geen keus dan de weg af te sluiten. Dit zal verstrekkende gevolgen voor de bewoners hebben, maar ook de bewoners hebben onlangs de weg zelf al gebarricadeerd om aandacht te vragen voor het dilemma.

Met meer dan 100 bedrijven in het gebied die een concessie hebben, bieden maar vijf de helpende hand om de weg begaanbaar te houden. Na de sluiting van de weg zullen alleen deze bedrijven gebruik kunnen maken van de weg, laat Joden weten. Dat mensen vastraken in de modder is voor haar een gevaarlijke zaak. Ook het feit dat een schoolbus vorige week vast bleef zitten, laat Joden niet onberoerd. Zij wil graag van de autoriteiten een spoedige oplossing, ook al merkt zij op dat recentelijk minister Riad Nurmohamed nog bekendmaakte, dat dit district samen met Brokopondo niet op de begroting is meegenomen.

RB 

error: Kopiëren mag niet!