Jarige president Santokhi blijft hoopvol

President Chandrikapersad Santokhi blikt dankbaar terug op de afgelopen jaren vanaf het moment dat hij het levenslicht zag. Het staatshoofd, die donderdag 3 februari zijn 63e verjaardag vierde, is hoopvol gestemd over de richting waar hij als hoogste leiding naar toe wil met Suriname. In verband met het heuglijk feit had de president geestelijke leiders van alle grote geloofsovertuiging in Suriname uitgenodigd voor een gebedsdienst in het presidentieel paleis. 

“Met zoveel gebeden en zoveel religieuze leiders, voel ik me gezegend”, zei president Santokhi. Hij benoemde zowel zijn zegeningen als de beproevingen en bedankte zowel zijn ouders als alle personen die hebben bijgedragen aan zijn vorming. Het staatshoofd acht het van belang om op deze bijzondere dag ook de belangrijke rol te belichten die hij als president heeft. “Ik heb een opdracht te vervullen. Iedereen is gekomen voor een korte tijdsperiode, hoe lang dat voor mij is, weet ik niet”, sprak de president. Hij beseft echter, dat hij voor de tijd waarin hij is aangesteld als regeringsleider de verantwoordelijkheid heeft het werk waarvoor hij geroepen is, te doen zoals de schepper dat wil.

President Santokhi acht dan ook het afsmeken van wijsheid, kennis en inzicht bij de schepper van belang om het land en volk uit de crisis te halen. Hij wees erop, dat binnen een jaar tijd de regering in staat is geweest een failliet land en een lege staatskas terug naar niveau te brengen. De economie is weer stabiel en internationale financiële instellingen komen in met steun. Volgens het staatshoofd zullen dit jaar projecten uitgevoerd en resultaten neergezet worden. De samenleving zal zich realiseren dat de offers die gebracht werden, nodig waren vanwege het aanpakken van de crisis. President Santokhi somde onder meer werkgelegenheid en woningbouw op als zaken die gerealiseerd zullen worden. “Alles is al voorbereid en gepland, de beleidsdocumenten zijn er en de maatregelen en richting zijn bekend. Het is nu aanpakken.”  

Harold Pultoo, geestelijk adviseur van het staatshoofd, wees net als de president op het belang van gebed om wijsheid en kennis, maar daarnaast ook gezondheid en kracht. Volgens hem is het nodig om in eenheid het land en de economie weer op spoor te brengen. Om die reden wordt op de maandag bij de start van de werkweek ook gebeden op het Kabinet van de President. De geestelijk adviseur is zich ervan bewust, dat gezinnen in Suriname het zwaar hebben. Hij stelde, dat de regering daarom ook besluiten heeft genomen om onder meer deze gezinnen en mensen met een beperking tegemoet te komen. 

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry overhandigde namens haar instituut een presentje aan het staatshoofd. Ze benadrukte, dat de president zich ten volle inzet voor Suriname en dat land en volk bij hem centraal staan.

SAM

error: Kopiëren mag niet!