Informele sector maakt 75% uit van de bedrijvigheid

Timmerman Ali M. meent: “Belastingambtenaren gaan af op persberichten en advertenties. Ik plaats daarom geen advertenties. Ik lever publiekelijk geen commentaar. Ik ga de belastingheffer niet wakker maken.”

Minderwaardig

“Wij worden opgeroepen om ons te laten registreren bij de KKF (Kamer van Koophandel en Fabrieken). Ze noemen ons met mooi woorden ‘micro- en klein ondernemers’, terwijl aan de registratiebalie wij als hosselaars beschouwd en minderwaardig behandeld worden. Maar wanneer de belastingdienst kort daarop voor de deur staat wordt je als volwaardig ondernemer beschouwd en aangeslagen.”

Onder de radar

Tal van micro- en klein ondernemers leggen zichzelf beperkingen op om onder de radar van de Belastingdienst te blijven. Ondernemer Romeo Simons, die zijn carrière bij de Belastingdienst begon: “Ik kan de paniek veroorzakende problemen van kleine zelfstandigen begrijpen. De onduidelijkheid, verwarring, misstanden en misvattingen rond de belastingdienst vinden hun grond in het gebrekkig functioneren van deze dienst. Maar, ik geloof niet dat de Belastingdienst advertenties en berichten in de krant volgt om op grond daarvan als het ware invallen te doen bij ondernemers.”

Joost mag weten

“Bij de Belastingdienst had je vaste wijkambtenaren die verantwoordelijk waren voor de gang van zaken in een bepaald gebied. De ontwikkeling werd gevolgd. Het maken van werkrapporten waarin elke verandering werd genoteerd hoorde erbij. Hoe er tegenwoordig tewerk wordt gegaan mag Joost weten.”

Belastbaar of niet

“Belastingheffing wordt aan de hand van de realiteit bepaald. De belastingambtenaar moet een indruk hebben van de bedrijvigheid. Om de heffing te bepalen worden de omvang, de waarde van de bezittingen en inkomsten op locatie gepeild. Op deze manier wordt opgemaakt of de activiteit belastbaar is of niet.”

Sociaalakkoord 

“De Belastingdienst loopt achter op de ontwikkeling in het land. De voorgaande regering die zich een sociaal akkoord verbeelde, heeft bepaald dat heel wat bedrijven niet langer vergunningplichtig zijn. Vroeger maakte de informele- 25% en de formele sector 75% uit van de bedrijvigheid. Tegenwoordig is het omgekeerd. Bedrijvig Suriname en de Belastingdienst waren hierop niet voorbereid en berekend.”

HD 

error: Kopiëren mag niet!