Assemblee keurt naturalisatie 55 personen goed

De Nationale Assemblee heeft donderdag goedkeuring verleend aan de naturalisatie van 55 personen. De ontwerpwet verlening van de Surinaamse nationaliteit aan Hezron Mark en 54 anderen werd met algemene 46 stemmen goedgekeurd.

Van de groep nieuwe Surinamers zijn 25 van oorsprong uit Haiti, 24 uit Guyana, 2 uit Cuba en uit China, Brazilie,  VS en India  elk 1. Het gaat om 32 mannen en 23 vrouwen.  De genaturaliseerden verblijven reeds vele jaren in Suriname en hebben een affiniteit met het land. Ze leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname. In de ontwerpwet die de verlening van de Surinaamse nationaliteit aan deze groep personen regelt, staat dat ze aan de gestelde eisen voldoet en geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en de openbare orde van het land. 

Tijdens de afronding van de debatten donderdag in De Nationale Assemblee was men het kamerbreed er over eens, dat de procedures voor de aanvraag en verkrijging van de Surinaamse nationaliteit nader onder de loep moet worden genomen. Voor mensen die meer dan 20 jaren in Suriname wonen en werken, en als het ware al helemaal zijn opgegaan in de Surinaamse samenleving, dient een versoepelde regeling te gelden voor wat betreft de wachttijden.

De regering wordt ook opgeroepen met een duidelijke bevolkingspolitiek te komen, alsmede een immigratiebeleid welke inspeelt op de ontwikkelingsbehoefte van het land. Tijdens de debatten is duidelijk naar voren gekomen, dat vooral de groep Guyanezen en Haitianen belangrijke bijdragen leveren aan de landbouw en de visserij.

SS

error: Kopiëren mag niet!