OW werkt aan vereenvoudiging beleid inzake aanvragen vergunningen

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is al geruime tijd bezig alle vergunningsaanvragen te standaardiseren, uit te breiden, te moderniseren en wet- en regelgeving dienaangaande aan te passen. Binnenkort zal de burger enkele vergunningen ook online kunnen aanvragen.

“Het hoofddoel van dit vernieuwingsbeleid is dat na dit proces aanvragers binnen afzienbare tijd over hun aangevraagde vergunningen moeten kunnen beschikken”, aldus minister Nurmohamed van Openbare Werken.

De bewindsman benadrukt, dat het bij deze gaat om vergunningen voor onder meer het bouwen van een woonhuis, een brug, het opzetten van parkeerplaatsen en het plaatsen van duikers. De ontwerpen voor het indienen van een vergunning, zullen worden afgestoten naar de private sector.

Binnenkort start het ministerie met de registratie van deskundigen. Er zullen lijsten worden gepubliceerd van private bedrijven, waar men terecht kan voor de uitwerking van een vergunningsaanvraag. De registratie geldt voor onder andere ingenieurs, architecten en aannemers. Zij zullen een eerste orde erkenning krijgen, hetgeen betekent dat er alleen bij deze instanties vergunningsaanvragen ingediend kunnen worden. Voor de controle zal de vergunning uiteindelijk wel door het ministerie van Openbare Werken worden afgegeven. Hiermee wil het ministerie de lange wachtrijen, bureaucratie en het corruptieprobleem voorkomen. 

Minister Nurmohamed voert verder aan, dat het ministerie investeert in meer controle en ontwikkeling van het beleid en meer controle op het veld. Zo zal er gewerkt worden naar een One Stop Window op de begane grond van het ministerie, waar burgers en bedrijven hun zaken op één plek kunnen regelen.

Simpele werken zoals het aanleggen van rioleringen blijven bij OW en zullen geschieden via geselecteerde aannemers die worden opgeleid door het ministerie. De optie om zelf een riolering aan te leggen zal ook mogelijk zijn met gratis instructies van OW. Bij het aantreffen van illegale rioleringen en/of bouwwerken zijn keiharde sancties verbonden, zoals boetes en een gevangenisstraf. De boetes kunnen oplopen tot een bedrag van SRD 50.000 per dag als men zonder een vergunning werkzaamheden uitvoert. Er zijn inmiddels conceptwetten opgesteld door het ministerie voor het invoeren van deze geldstraffen.

Het ministerie van Openbare Werken, werkt verder aan diversificatie van vergunningstarieven en overweegt om sommige zaken vergunningsvrij te maken. Er zal vanuit het ministerie genoeg informatie van te voren komen door middel van flyers en bekendmakingen, wanneer de nieuwe regels ingaan. 

error: Kopiëren mag niet!