Plannen voor nationaal moment ter herdenking van kinderen met een beperking

Onlangs heeft vond in het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost een bespreking plaats over het instellen en opzetten van een Nationaal Monument ter nagedachtenis aan kinderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost ontving daarbij de directrice Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Roseline Daan, drs. James Fernandes, arts en tevens voorzitter van de Lionsclub Nederland, en de initiatiefneemster van het project, dr. Barryl Biekman, die vanuit Nederland naar Suriname was gereisd om het plan toe te lichten, zo meldt het commissariaat woensdag 2 februari.

Tijdens het overleg is met elkaar van gedachten gewisseld over de visie, missie en het doel van het monument en strategische aspecten: de naleving van het mensenrechtenverdrag, nationale wet- en regelgeving, beleid, financiering van activiteiten, maar ook kwesties die zich nog in een taboesfeer voltrekken.

Dr. Biekman heeft het plan volledig toegelicht. Daarbij gaf ze aan, dat het idee in maart 2021 met verschillende autoriteiten in Suriname is besproken. Het gaat om een gedenkteken in de vorm van een monumentlwaar jaarlijks door gezinnen, familieleden, verzorgers, kortom de samenleving als geheel, kan worden stilgestaan bij het leven van hun dierbaren met een beperking. Alle contacten die er tot nu toe hierover in Suriname zijn geraadpleegd hebben enthousiaste reacties opgeleverd, vertelde Biekman.

Bhola is erbij betrokken vanwege zijn bevoegdheid ter zake de aanwijzing van een plek voor het monument en in verband met de uitgifte van de vergunning. 

De aanwezigen bij de bespreking waren allen ingenomen met het initiatief en zegden volledige steun toe. Daan benadrukte het belang van een dergelijk gedenkteken voor de gemeenschap en de betrokkenheid van de kinderen met een beperking en hun ouders. Het idee werd geopperd om de kinderen te betrekken bij ideeënvorming over het ontwerp, bijvoorbeeld door het organiseren van een tekenwedstrijd.

Met het betrekken van alle sectoren en organisaties in Suriname die activiteiten ontwikkelen op het gebied van kinderen met een beperking bij dit project, hoopt Daan het draagvlak te vergroten. Geopperd werd om 3 december vooralsnog aan te houden als streefdatum voor de onthulling en voor de jaarlijkse herdenking in verband met de Internationale Dag van het Kind met een Beperking. Drs. Fernandes heeft aangegeven dat hij samen met de Lions Werkgroep Suriname zijn medewerking graag verleent. Hij kent de problematiek en zet zich graag hiervoor in.

Bhola is ingenomen met het initiatief, ook vanwege de nevendoelen ervan. Hij sprak van een uitstekend project met hoogwaardige doelen. Het beoogde gedenkteken moet een plek worden voor ontmoeting, gesprek en debat over het realiseren van een menswaardig bestaan van de doelgroep. Afgesproken is dat hij het formele plan spoedig zal ontvangen waarna hij voor het nodige draagvlak met de relevante overheidsautoriteiten zal afstemmen.

Bhola prees het initiatief van Biekman en sprak de hoop uit dat het monument zal bijdragen aan nationale bewustwording en het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp. Hij onderstreepte het recht van ieder mens, volwassene en kind met beperking, op optimale zorg en emotionele steun van politiek, beleid en de samenleving als geheel.

error: Kopiëren mag niet!