Misstanden op de markt van Nieuw Nickerie

Al geruime tijd kom ik haast maandelijks in ons rijstdistrict en bezoek daarbij ook graag de openbare markt, aan het Brasaplein te Nw. Nickerie. De markt is alom bekend en een trekpleister, niet alleen een plaats waar er handel wordt gedreven, voor commerciële doeleinden, maar is tevens ook een plaats waar er sociaaleconomische contacten tot stand komen en worden onderhouden. Tijdens mijn uiteenlopende gesprekken met marktventers, komt standaard het reilen en zeilen, betreffende de markt, ter sprake.

De schoonmaak

Wat de schoonmaak van de markt betreft, heb ik tijdens mijn bezoeken geconstateerd dat er heel veel aan hapert; slechts papieren afval wordt opgeruimd en in de Nickerierivier gedumpt. Bij vloed en vooral bij springvloed, komt de troep terug richting de markt en vooral bij de visafdeling. De huidige marktmeester, Noer Khodabaks, blijkt ook geen open oor te hebben voor deze en andere noden van de marktventers, terwijl deze keer op keer onder zijn aandacht zijn gebracht; het zal de marktmeester aan de vooravond van zijn pensionering zeker sieren, indien hij alsnog ertoe overgaat om zowel de misstanden op de markt als de noden van de marktventers deugdelijk aan te (doen) aanpakken!

De afkalving

Zeker op plekken waar groepen mensen bij elkaar komen, is stabiliteit van de grond zeer noodzakelijk; hiervan is zeker bij de visafdeling  geen sprake. Dit probleem is niet van vandaag en ik heb de minister van Openbare Werken, de heer Riad Nurmohamed, in een radioprogramma daarover nog serieus gesproken en daarnaast ook een artikel aan deze onwenselijke situatie gewijd. De visafdeling verkeert in een zeer “deplorabele” staat, waarbij het rivierwater vooral bij vloed en springvloed helemaal bij dit gedeelte van de markt terechtkomt, waardoor de problemen alleen maar erger worden.

Helaas moet desondanks worden geconcludeerd, dat de situatie ongewijzigd is gebleven en met de dag verslechterd. Behalve de “afkalving” bestaat er groot risico tot struikelen; men kan zijn / haar evenwicht verliezen, wat zeker fataal kan aflopen voor in het bijzonder senioren burgers en personen met een beperking. Een mogelijke oplossing is, om ijzeren platen te plaatsen en het gedeelte tussen de visafdeling en de rivier op te hogen; dat deel kan hierdoor worden verbreed en tevens resulteren in landaanwinst.

De aanlegsteiger

Deze “steiger”, is na diverse verzoeken daartoe , veel moeite, protesten en inspanning eindelijk grotendeels gerealiseerd. Men is blij dat de neergestorte brug eindelijk is aangepakt; echter ontbreken de brugleuningen nog steeds, wat uiteraard een gevaar vormt voor de gebruikers. Toch heeft men geen open oor ervoor, en de enige reden die al jaar en dag door de diverse instanties wordt gegeven, is dat er een gebrek is aan financiële middelen.

Het is opmerkelijk dat er wel voldoende middelen beschikbaar zijn, om enveloppen uit te delen door de first lady, onnodige reizen te maken en personen te benoemen, die niet over de vereiste competenties beschikken.

Graag neem ik deze gelegenheid te baat, om de verantwoordelijke beleidsmakers met klem op te roepen om dit kleinschalig project met spoed te realiseren. Politici, RR-, DR- , DNA leden en de burgerij van Nickerie zijn zeker ook goed te benaderen om een bijdrage te leveren, teneinde dit euvel voor altijd opgelost te krijgen.

De marktventers zullen u zeer dankbaar zijn, terwijl de vele (buitenlandse) bezoekers van de markt steeds weer met heel veel plezier zullen (kunnen) terugkijken op hun bezoek aan ons rijstdistrict!

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!