Hij beledigt de intelligentie van de Surinamer

Ik heb vaak het woord ‘schaamteloos’ horen gebruiken. Maar toen ik het artikel van Abdoel las, drong pas de juiste betekenis van dat woord ten volle tot me door. Er kwamen woorden in me op als, bandeloos, brutaal, cynisch, geen eer, onbeschaamd, geen gêne kennende, schandelijk, zonder schaamtegevoel. Al deze negatieve woorden associeerde ik met deze man.

Een mens die fouten heeft gemaakt, biedt normaal zijn verontschuldigingen aan en laat daarna beter gedrag zien. Abdoel deed dat echter niet. Nadat hij een poos zijn snor had gedrukt, dacht hij dat het volk zou zijn vergeten wat hij en zijn regering volk en land hebben aangedaan. De man had niet alleen de brutaliteit om zijn gezicht weer te laten zien, maar maakte ook dezelfde fouten. Hij ging op de  bekende NDP-toer door te roepen dat hij slechts de belangen van het volk op het oog had, terwijl hij gewetenloos een terrein, ter grootte van 1,5 hectare, dat oorspronkelijk bestemd was voor het opzetten van 32 bouwkavels voor minderbedeelde burgers, voor zichzelf pakte. Hoe dom denkt hij dat dit volk is? Hij beledigt de intelligentie van het volk als hij denkt dat het volk voor de tweede keer in deze val zou trappen. It is not the lie that bothers the people, it is the insult to their intelligence, that they find offensive. (Het is niet de leugen die het volk stoort, het is de belediging aan hun intelligentie die men beledigend vindt.)

Hij had zelfs de brutaliteit om te zeggen dat het volk de huidige situatie als moordend ervaart en dat de NDP klaarstaat om ze te redden. Het volk is nu wijzer en weet nu wat zijn politieke partij onder ’redden’ verstaat. Hij verzuimde er echter bij te zeggen dat zijn regering de veroorzaker is van deze noodlijdende situatie. Het volk heeft jarenlang op de pof moeten leven terwijl zij hun zakken vulden met   geleend geld. En nu wijst hij gewetenloos met het beschuldigende vingertje naar de regering die probeert hun rotzooi op te ruimen.                                      

Toen hij riep dat de NDP de knoop heeft doorgehakt, hoopte men dat ze eindelijk schuld zouden bekennen over de achtergelaten puinhoop. Niets was minder waar, integendeel probeerde hij het volk weer in te pakken met leugens. Hij hoopte that people eat lies when their hearts are hungry.  

Abdoel doet weer wat we van de NDP gewend zijn namelijk blind zijn voor eigen fouten, nooit eigen falen willen toegeven geen verantwoordelijkheid willen nemen en met het beschuldigende vingertje wijzen naar een ander. Het ergste aan deze opstelling is, dat men zo demonstreert dat het volk de waarheid niet waard is.  Hij roept dat de levensomstandigheden van het volk zijn verslechterd.                                                                                                                               

– Ja de levenssituatie van het volk is verslechterd niet door de huidige regering, maar door het wanbeleid van de NDP en de Covid pandemie deed er een schepje bovenop. Deze regering werkt keihard om de situatie te verbeteren.                                                                                                                  – De bewering dat de werkloosheid stijgt, klopt. De covid-maatregelen zijn in elk land hier debet aan. Een pluspunt is dat mensen vindingrijk worden in een noodsituatie.                                                                                                                – Ja de prijzen zijn gestegen door de koerssituatie, maar weer is het wanbeleid van de vorige regering hier debet aan.                                                                                                                  – Het is waar dat het volk continu wordt opgeschrikt met corruptieschandalen. Maar de tientallen corruptieschandalen die nu naar buiten komen, zijn gepleegd door de vorige NDP- regering. De huidige regering legt ze alleen maar stuk voor stuk bloot.                                                                – De verruwing van de criminaliteit is een feit maar weer is de NDP hier de schuldige. Zij hebben de wapens op straat gebracht en de onderwereld zo de kans gegeven om het volk te bedreigen en te beroven.                                                                                     

– Ook de puinhoop in de gezondheidszorg moet hen worden aangerekend. De Basiszorgwet deed zijn intrede als politieke stunt. Men wist dat het geld er niet was om deze plannen te verwezenlijken en toch werd de mensen ‘vrije medische zorg’ beloofd. Weten dat dit financieel geen haalbare kaart is en toch die belofte doen, is het volk bewust voorliegen, is gewetenloos crimineel gedrag. Met zulk gedrag is er een grens van het ethische overschreden. Nu betaalt het volk de prijs.                                                                                                   

– Hij beweerde ook dat de neergang van het onderwijs te danken is aan de huidige regering. In alle landen heeft het onderwijs te lijden onder de Covid pandemie. Het onderwijs in Suriname is gelukkig gelegd in de capabele handen van minister Marie Levens.                                                                                                                                   – Hij beweert dat deze regering leugens vertelt. De grootste leugens zijn verteld door de vorige regering. Het volk voor de gek houden en loze beloften doen is juist het handelsmerk geweest van Abdoel en zijn consorten.                                                                                                   

Iets valt zo gemakkelijk uit elkaar, als het bij elkaar wordt gehouden met leugens. En dat is nu precies wat er is gebeurd met de NDP. Hun beleid werd gevoerd op basis van leugen en bedrog. Leugens en geheimen waren als ’t ware een kanker in de ziel. Ze aten weg wat goed was en lieten alleen destructie achter.

A lie may can take care of the present, but it has no future.

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!