Minister Achaibersing: “Economische crisis onder controle, we zijn op weg naar groeipad”

“De economische crisis is onder controle en we zijn op weg naar het groeipad”, zegt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) na de nieuwjaarsrede maandag van president Chandrikapersad Santokhi tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Volgens de minister is dit te merken aan de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van -15,9% in 2020 naar -2.8% in 2021, welke een aanzienlijke verbetering is. 

Met de maatregelen genoemd door de president moet getracht worden de economische groei verder te helpen en uit te bouwen. De bewindsman zegt, dat de regering goed op weg is en als prioriteit heeft de koers stabiel te houden. Wat de maatregelen betreft heeft Santokhi in zijn rede een paar fondsen genoemd en legde de nadruk op de productie. De minister spoort de particuliere sector aan om het initiatief te nemen de productie op te starten. De regering zal met goedkoop kapitaal en de nodige fondsen de productie faciliteren. Opvoering van de productie moet leiden naar een betere economie, werkgelegenheid, en toename van de export.

“Andere fondsen, die genoemd werden door de president, moesten eerder ingesteld zijn, werden vertraagd om de regels waaraan voldoen moest worden”, stelt de minister. Het gaat onder andere om het agrarisch fonds NOVA, en het Productie Krediet Fonds, die zal worden ingesteld om de productie daarmee te stimuleren. De regering zal concrete zaken neerzetten die dienen als fundament om de productie aan te wakkeren. Ook de investeringswet die een van de randvoorwaarden is, zal aangepast en verbeterd worden. 

Het Surinaams programma, ondersteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF), is in volle gang. Aan het eind van het eerste kwartaal komt er een evaluatie.

“Wij weten dat we on track zijn en we moeten het programma gewoon uitvoeren om de Surinaamse economie weer goed te krijgen”, stelt de minister.

Van de middelen van het IMF is al een eerste tranche van iets meer dan US$ 55 miljoen gestort, en er wordt verwacht dat aan het eind van het tweede kwartaal de tweede tranche volgt. De president heeft als het gaat om het sociaal vangnet aangegeven wat er allemaal gedaan is. Met de aanpassing van de belastingvrije som heeft de regering de werkende klasse enige verlichting bezorgd, want er wordt minder belasting betaald. Er zal in tripartiet verband worden overlegd om nog meer te doen om de koopkracht van eenieder te doen versterken. Het is belangrijk om de koers stabiel te houden en de inflatie naar beneden te halen.

error: Kopiëren mag niet!