“Communicatie vanuit SLM naar bond is volledig weggevallen”

Volgens de Bond Personeel SLM (BPSLM) is “de communicatie vanuit de SLM naar de BPSLM bijna volledig’ weggevallen de afgelopen weken. Dit bericht de bond maandag 24 januari in een interne bekendmaking aan haar leden, in het bezit van Dagblad Suriname.

“Vanuit de BPSLM is op 8 januari een schrijven gericht aan de CEO om te vragen naar overleg over nieuwe functies, waarop reactie is uitgebleven. En op 19 januari is er een herinnering gestuurd en gevraagd om zeer spoedig in overleg te gaan vanwege een aantal brandende zaken, waarop er via het directiesecretariaat is doorgegeven, dat de directie afgelopen week niet beschikbaar was voor een meeting vanwege “dringende issues”. Hoogstwaarschijnlijk is de reeds lang door de directie beloofde inzage aan de BPSLM in de huidige financiële situatie van de SLM ook om dezelfde reden tot op heden uitgebleven”, zo schrijft de bond.

Waarvoor de directie volgens de bond wel beschikbaar was, was om vrijdag om 15:54 uur, zes minuten voor start van het weekend het personeel op de hoogte te stellen van de “zeer fragiele financiële situatie” waardoor de bonussen van 2020 niet betaald kunnen worden en de salarissen waarschijnlijk verlaat uitbetaald zullen worden. 

“Een brief met soortgelijke inhoud ontving de BPSLM om 15:42 uur, waarin er werd medegedeeld dat er deze maand ook geen uitvoering kan worden gegeven aan de afgesproken aflossing van Schoolbeurzen 2020, Uitrustingstoelage 2020, Voorgeschoten Bedragen en Optische Zorg.”

Ook was de bond, aldus haar schrijven aan de leden, blijkbaar beschikbaar om vrijdag om 15:54 uur een Directie Bekendmaking te sturen naar de stafleden inzake een geheimhoudingsovereenkomst die zij moeten ondertekenen. Deze geheimhoudingsovereenkomst is niet in overleg met de BPSLM tot stand gekomen. 

De bond roept alle medewerkers van de SLM op om geen enkele overeenkomst/contract te tekenen met de SLM waarvan de BPSLM niet op de hoogte is en waarmee de bond niet akkoord is gegaan. “Alle verhoudingen tussen de SLM als werkgever en de werknemer zijn geregeld in de cao. Wijzigingen/afwijkingen kunnen slechts en alleen in samenspraak met de vakbond, de BPSLM”, aldus de bond. 

De BPSLM stelt verder een zeer zorgwekkende trend te consateren, “waarbij medewerkers onnodig bang/oncomfortabel worden gemaakt, hetgeen zorgt voor (nog meer) demotivatie/stress en niet zal bijdragen aan het beteugelen van de huidige crisis waarin de SLM verkeert. Het welbekende harmonie-model tussen SLM en BPSLM, dat deze organisatie zo lang overeind heeft gehouden, wordt jammer genoeg steeds vaker overboord gegooid. Als verantwoordelijk bestuur en verantwoordelijke vakbond zullen wij niet schromen om dit soort (onnodige) handelingen naar de arbeiders toe aan te vechten!”

De BPSLM roept de directie van het staatsbedrijf op om zeer spoedig in overleg te gaan om de huidige ontwikkelingen binnen de SLM te bespreken. “Vooral in tijden van crisis dient de communicatie optimaal te zijn en blijven.” 

PK

error: Kopiëren mag niet!