Regering en vakbeweging: Tripartiet Akkoord is historisch moment

Het Tripartiet Akkoord dat op 24 november 2021 is bezegeld, is het hoogtepunt in de nog prille relatie tussen de regering en de vakbeweging als twee van de drie sociale partners. Tijdens een nieuwjaarsreceptie in restaurant Lucky Twins heeft zowel de regering als de vakbeweging gesproken van een historisch moment. Beide partners kijken uit naar voortzetting van de goede relatie op basis van dialoog en communicatie. President Chandrikapersad Santokhi riep op dit pad van overleg en communicatie voort te zetten, zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Volgens Santokhi heeft de vakbeweging de regering in de gelegenheid gesteld om de zware maatregelen ter herstel van de financieel-economische situatie uit te voeren. Er zijn offers gebracht. zodat er zonder monetaire financiering onder meer salarissen betaald kunnen worden. Daarvoor sprak de president zijn dank uit aan de vertegenwoordigers van de werkende klasse.

“Ik zal constant beschikbaar zijn als er issues zijn die met mij besproken moeten worden en het ministersteam is 24 uur ter beschikking.”

President Santokhi vroeg dat er samen een beleid wordt uitgevoerd om verbetering te brengen bij de werkende klasse. “Komen jullie zo snel mogelijk met een pakket van koopkrachtversterkende maatregelen. De eerste hebben we al gedaan”, luidde de volgende oproep van het staatshoofd.

Hij vroeg de gesprekspartner om ertoe bij te dragen dat er snel overeenstemming verkregen wordt over wat er nog meer samen met het bedrijfsleven gedaan moet worden. 

Een vergelijking makend met de fysieke Covid-19-afstand zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, dat de drie sociale partners regering/overheid, vakbeweging en bedrijfsleven afgelopen jaar wel dichtbij elkaar zijn geweest. De bewindsman is voorzitter van het clusterteam van ministers dat namens de regering overleg voert met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Er zijn volgens hem overlegmomenten geweest, die hebben uitgemond in een nog niet helemaal afgeronde agenda. Voor de uitstaande zaken is er een traject uitgezet.

Daarnaast hebben de partners een groot deel van die agenda via het Tripartiet Overleg kunnen beoordelen, bespreken en analyseren. Met de bijdrage van alle drie partners is hieruit een Tripartiet Akkoord als sociaal akkoord voortgevloeid. Minister Ramdin: “Het is een historisch moment.” Hij bedankte de vakbeweging dan ook voor de samenwerking in het afgelopen jaar en sprak de hoop uit op voortzetting hiervan.

Als woordvoerder van de gezamenlijke vakbeweging sprak ook Armand Zunder van een historisch akkoord. Hij legde vooral de nadruk op het vertrouwen en de integriteit die nodig zijn om het consumentenvertrouwen in 2022 terug te brengen en de koopkracht te versterken. Daarvoor is het nodig dat de inflatie wordt teruggedrongen en de waarde van de SRD ten opzichte van de valuta wordt gestabiliseerd. Zunder wees ook op het stimuleren van het bedrijfsleven tot investeringen, productie en creëren van duurzame werkgelegenheid door zowel regering als bedrijfsleven. Hij merkte op dat de public sector reform pas succesvol kan zijn wanneer de particuliere sector gaat groeien. Verder gaf de vakbondsman mee dat vertrouwen zal maken dat de vakbeweging intensiever gaat deelnemen aan de processen van economische vooruitgang.

error: Kopiëren mag niet!