Reshma Mangre pleit voor betere arbeidsvoorwaarden leerkrachten en gelijke kansen voor elk kind

24 januari is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag van het Onderwijs’. Reshma Mangre, voorzitster van BvL/ALS (Bond van Leraren/Alliantie voor Leerkrachten in Suriname) zegt in een gesprek met Dagblad Suriname, dat zij allereerst de leerkrachten wil feliciteren met deze bijzondere dag. 

Het statement dat zij tegelijkertijd wil maken op deze dag is, dat zij pleit voor betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten en gelijke kansen in het onderwijs voor elk kind.

“Ten aanzien van betere arbeidsvoorwaarden, heb ik het over betere salariëring voor leerkrachten. We merken nog steeds dat leerkrachten onderbetaald zijn, nog niet verdienen wat zij moeten verdienen.” Mangre geeft aan ingenomen te zijn met het feit dat de regering Santokhi-Brunswijk, het Tripartiet Akkoord heeft getekend tussen de drie sociale partners, te weten de bedrijven, de vakbeweging en de overheid, om te kijken hoe die waardering gegeven kan worden aan de leerkrachten. 

Mangre zegt, dat salariëring een van de belangrijkste punten blijft, omdat “de kwaliteit van onze onderwijs, valt en staat met de kwaliteit van leraren”. Daarom is het volgens haar zo belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de leraren. Ook zal er volgens haar gekeken moeten worden richting opleidingsmogelijkheden voor leerkrachten. “Zeker in deze globaliserende wereld wordt nu verwacht dat leerkrachten de 20-eeuwse vaardigheden tot zich nemen. Daarom moeten we dat ook in het curriculum opnemen. Covid heeft ervoor gezorgd dat we in een nog snellere tempo, de eerste aanzet moeten geven voor digitalisering van onze onderwijs.” 

Mangre geeft aan dat Covid nog zal blijven, want steeds weer komt er een andere variant opduiken. Maar, het onderwijs moet gegarandeerd blijven en gecontinueerd worden. Er moet volgens haar haast gemaakt worden met het beleid, om te gaan kijken hoe het onderwijs gedigitaliseerd kan worden. Ook moeten de randvoorwaarden in plaats worden gebracht om het onderwijs op dat niveau te krijgen van digitalisatie. Voor wat betreft het tweede punt, pleit Mangre ervoor dat kinderen, ongeacht waar ze wonen, recht hebben op gelijke kansen in het onderwijs. “Ik denk dat we die kansen moeten gaan minimaliseren en moeten kijken hoe we elk kind gelijke kansen kunnen bieden om het onderwijs te kunnen vervolgen.”

Tot slot geeft Mangre aan, dat zij staat achter de slogan van de Verenigde Naties, dat onderwijs het belangrijkste wapen is, wil men een natie/de wereld veranderen.

SK

error: Kopiëren mag niet!