NDP-fractie ertoe genoopt PG aan te schrijven in kwestie HPSG

Het uitblijven van tot tweemaal toe een aangevraagde openbare vergadering van het parlement om van de regering tekst en uitleg te krijgen in de zogeheten HPSG “deal” heeft de NDP-fractie ertoe genoopt de waarnemend Procureur-Generaal (PG)  aan te schrijven en te vragen naar een onderzoek.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar reageert  hiermee op een bericht in de media van een buiten parlementaire politieke partij (DA’91..red. DBS) als zou de oppositie in het parlement geen poging hebben gewaagd de regering te interpelleren inzake wat hij noemt de dubieuze HPSG deal. Volgens Parmessar is het buiten parlementair evident en heeft het zelfs veel weg van buiten werkelijkheid. 

Hij brengt in herinnering dat reeds drie dagen na ondertekening van de HPSG-overeenkomst op 23 maart 2021 zijn fractie samen met oppositie partner BEP, in een schrijven aan Assembleevoorzitter Marinus Bee gevraagd heeft om een openbare vergadering uit te schrijven en de regering tekst en uitleg te vragen. In de maanden die daarop volgden zegt Parmessar dat hij en zijn fractie onafgebroken gevraagd heeft naar de status van de HPSG-overeenkomst en naar de relevante documenten.

Pas op 14 oktober, zes maanden na de ondertekening van de overeenkomst, heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen de HPSG overeenkomst aan het parlement doen toekomen. Na bestudering van de overeenkomst hebben de NDP- en de BEP-fractie op 3 december een rappelschrijven gericht aan de voorzitter van de Nationale Assemblee om de eerder aangevraagde openbare vergadering alsnog uit te schrijven. Dit had volgens de parlementariër te maken met het feit dat de “deadline” van de HPSG-overeenkomst op 31 december naderde.

“Omdat deze vergadering wederom is uitgebleven hebben wij van de NDP-fractie besloten de waanrnemend PG aan te schrijven, omdat na bestudering en analyses wij tot de conclusie zijn gekomen dat minstens 6 wetten zijn overtreden, waaronder de Elektricteitswetten, de Comptabiliteitswet en de Ant-Corruptie Wet.”

Parmessar zegt te hopen gauw een antwoord te krijgen van de waarnemend PG op het schrijven van zijn fractie. Ook kijkt de NDP-fractie nog steeds uit naar de openbare vergadering van het parlement. “We willen voorkomen dat Suriname en het Surinaams volk voor 25 jaren opgescheept zal zitten met onredelijke stroomtarieven en een “moordende” aflossing van US$ 100 miljoen per jaar.” Hij wijst erop dat het uitschrijven van vergaderingen een prerogatief van de voorzitter van het parlement.

SS 

error: Kopiëren mag niet!