Patricia Etnel: “Covid accepteren, DNA-leden, neem uw verantwoordelijkheid”

NPS-Assembleelid Patricia Etnel vindt dat Covid-19 zich thans na twee jaar in een fase bevindt waarbij geaccepteerd moet worden dat wij ermee zullen moeten leren leven. Zij roept daarom alle Assembleeleden op hun verantwoordelijkheid te nemen en het volk te begeleiden van een situatie van vrees en angst naar één van acceptatie. Een ieder weet dat elk virus met vaccinatie bestreden moet worden en dat vaccineren helpt tegen het ergste.

Volgens haar wordt er al langer dan twee jaar gesproken over het “welles en nietes” van vaccineren , waarbij de verantwoordelijkheid steeds op het bord van de regering wordt geschoven. Hiermee wordt volgens haar vanuit het parlement naar het volk toe niet het vertrouwen gegeven om zich te laten vaccineren.

“Hoe noem je jezelf volksvertegenwoordiger, als je de verantwoordelijkheid steeds schuift naar de regering. Jij zit hier niet namens de regering, maar namens het volk. Wat doe jijzelf om het volk ertoe te bewegen zich te laten vaccineren?”, aldus Etnel vermanend. De Nationale Assemblee kwam vorige week donderdag bijeen om speciaal over de Covid-19 situatie in het land te spreken.  

Onzekerheid

Ze zei, dat in het begin van de Covid-19 uitbraak niemand precies wist hoe te moeten handelen. Veel was onduidelijk. Bij de eerste Covid-dode durfde geen enkele begrafenisondernemer naar voren te komen om de begrafenis te verzorgen. De gezondheidszorg die al in een crisis zat, kwam nog meer onder druk te staan, met name de reguliere zorg.  Scholen werden voor maanden gesloten. De lockdowns zorgden, dat de economie nagenoeg stil kwam te liggen en velen raakten hun baan kwijt. De lockdowns eisen ook hun tol voor wat betreft de mentale en psychologische gezondheid van mensen. Vanwege het open karakter van de grenzen, zijn die nog steeds moeilijk te bewaken.

Nu meer dan twee jaar later vindt Etnel dat wij met het virus zullen moeten leren leven. Haar collega’s parlementariërs roept ze op om hun verantwoordelijkheid en hun rol te vervullen. “Wat doe jij nu als je met jouw mensen bezig bent? Als over twee jaar er een nieuwe variant komt, ga je dan nog steeds de verantwoordelijkheid naar de minister schuiven?”, aldus de parlementariër. 

Opmerkelijk bij het betoog van Patricia Etnel was dat geen enkele collega parlementariër haar weerwoord gaf. Kennelijk heeft ze met haar betoog vele parlementariërs een spiegel voorgehouden. Het is namelijk bekend dan er onder de 51 Assembleeleden zich velen bevinden die zich niet hebben laten vaccineren. Op zich moet dat niet als verwonderlijk worden gezien, omdat het parlement ook deel uitmaakt van de samenleving waar de meningen over vaccinatie verdeeld zijn. 

Haar NPS-fractiegenoot Ivanildo Plein ondersteunde haar wel door op het belang te wijzen van gezonde voeding ter versterking van de weerstand van het lichaam. Volgens hem zit hierin een belangrijke rol weggelegd voor het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

SS

error: Kopiëren mag niet!