VMS waarschuwt voor een ‘dreigende escalatie’ en werkonderbreking

De Vereniging van Medisch Specialisten (VMS) waarschuwt in een dinsdag 11 januari uitgebracht persbericht voor een ‘dreigende escalatie’. Volgens de vereniging heeft zij op 29 december vorig jaar een voorstel gedaan aan de directies van het Staatsziekenfonds en de Zorgverzekeraars van de Survam (Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen), om in afwachting van het definitief tarief zoals vastgesteld door de accountant, een voorlopig tarief te implementeren, “aangezien de particuliere Huisarts Bedrijven met geen mogelijkheid hun praktijken verder kunnen bekostigen”.

“Het gemiddeld tarief per verzekerde per maand dat nu ontvangen wordt is volstrekt onwerkbaar en heeft tot dramatische situaties geleid bij huisartspraktijken”, aldus de VMS. 

De VMS en de Zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een accountant aangetrokken die de tarieven voor de huisartspraktijken heeft berekend.

VMS wil uiterlijk 12 januari werkbaar voorstel voor voorlopig tarief ontvangen

De VMS heeft aan de Zorgverzekeraars onomwonden kenbaar gemaakt, dat indien zij op woensdag 12 januari niet met een werkbaar en realistisch voorstel komen voor een voorlopig tarief, mede gelet op de uitkomsten van het accountantsrapport, de dienstverlening per 13 januari niet langer gegarandeerd zal zijn.

“Vanuit haar verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap, heeft de VMS gemeend de gemeenschap te moeten informeren over een dreigende escalatie!”, zo schrijft de vereniging.

Het jarenlang getoonde geduld van de huisartspraktijken is volgens de VMS niet meer vol te houden.

De huisartsen verenigd in de VMS zullen op 12 januari in vergadering bijeen beslissen over de verder te ondernemen stappen indien er geen werkbare oplossing bereikt wordt.

PK

error: Kopiëren mag niet!