Sham Binda: “2022 zal een beter jaar worden”

“Het is een goede belofte van de president, maar we moeten toch een beetje rationeel blijven”

Aan het Assembleelid Sham Binda (VHP) werd in een interview met presentator Faried Pierkhan van het RBN-programma Kal Aaj Aur Kal gevraagd, hoe hij het jaar 2021 heeft ervaren op economisch gebied. Binda zegt hierop: “We hebben de Covid-pandemie, die nog steeds grote vormen aanneemt. Het bedrijfsleven is getergd, er zijn heel veel verliezen geleden, er zijn veel mensen met ontslag gegaan, bedrijven hebben gesloten. Door de lockdowns zijn bedrijven wat inkomsten betreft achteruit gegaan. Het is niet zo’n mooi jaar geweest. We hebben in feite veel moeten inleveren. De koers is het afgelopen jaar gaan stabiliseren. Daarvóór hebben we veel met de fluctuaties te maken gehad en natuurlijk te kort van valuta bij de banken. Veel importeurs worden nog steeds door de banken gestuurd naar de valutamarkt.” 

Wat importeren betreft geeft Binda aan, dat de mensen redelijk genoeg hebben kunnen importeren. “Mijn complimenten aan de bedrijven die eigenlijk de risico’s nemen om ons te voorzien in levensbehoeften.” Het afgelopen jaar zijn de benzineprijzen omhoog gegaan, ook was er een tekort aan geneesmiddelen, dat heeft eigenlijk te maken met de valutacrisis”, zegt Binda. “Het is jammer dat dit heeft plaatsgevonden. We hebben een zware schuld overgenomen, de regering heeft geworsteld om ons via allerlei soorten scenario’s uit de crisis te halen. Maar, het is niet helemaal gelukt.”

Economische- en investeringsvooruitzichten 2022

De president heeft aangegeven, dat het een beter jaar zal worden ten opzichte van het jaar 2021. Binda: “Het is een goede belofte van de president, maar we moeten toch een beetje rationeel blijven. We hebben het IMF nu, het IMF gaat de regering ‘keurslijven’. Je gaat aan het spel en de verwachtingen van het IMF moeten voldoen. We hebben al gezien, dat we de situatie hebben, waarin geld wordt afgeroomd uit de markt, er geldkrapte politiek gevoerd zal moeten worden, om zo de druk op de valutamarkt weg te nemen. Ik geloof er zelf niet in. Mijn voorstellen zouden althans zijn: investeer in de productiesector.”

Binda geeft te kennen, dat er in het afgelopen jaar niet is geïnvesteerd in de productiesector, ook niet in het bedrijfsleven, vooral met name de KMO-bedrijven (Klein en Middelgrote Ondernemingen). Als je de situatie wilt herstellen, als je de valuta wilt beïnvloeden, zal je ervoor moeten zorgen dat beleggers en investeerders Suriname binnenkomen. Dat is het afgelopen jaar, ondanks dat ik aan de bel heb getrokken, niet gebeurd. Helaas, maar ik hoop dat het dit jaar wel gebeurd.”

Binda geeft verder in het interview aan, dat hij gelooft in de buitenlandse investeerders, omdat die zullen komen om productiebedrijven in het land op te zetten. “Die productiebedrijven gaan niet alleen geld met zich brengen, maar ook werkgelegenheid creëren. De mensen gaan uiteindelijk exporteren waarvan wij ‘benefit’ zullen hebben.” 

Volgens Binda is er genoeg kapitaal in de wereld, er is zelfs sprake van een overschot, maar volgens hem zullen randvoorwaarden geschept moeten worden. Het moet aantrekkelijk voor de mensen zijn om te komen investeren. Het voorstel van Binda is dus, een aantrekkelijke rente geven voor ‘investments’.

80 procent rente toebedeeld aan banken

De Centrale Bank van Suriname heeft recentelijk, het afgelopen jaar, de termijndeposito’s uitgeschreven en meer dan 80 procent rente toebedeeld aan de banken. De banken hebben tot eind december 2021 meer dan 140 miljoen aan rente ontvangen voor korte termijndeposito’s. Aan Binda werd gevraagd hoe hij hiertegen aankijkt. Binda zegt, dat er natuurlijk vraagtekens zijn, waarom ze dat eigenlijk doen. “Ze willen geld afromen, maar er zijn andere mogelijkheden om geld af te romen. Je roomt aan de ene kant af en aan de andere kant geef je de mensen weer geld. In feite bevoordeel je de banken.” Binda geeft te kennen dat de banken bij wijze van spreken met gesloten deuren opereren, maar toch winst hebben. Hij is ermee eens, dat ‘de banken slapend rijk worden gemaakt’. Zijn wens is daarom ook, dat het hele bancaire systeem onder de loep wordt genomen. Binda stelt dat de bank de gemeenschap verantwoording schuldig is.

Tot slot geeft het Assembleelid aan, dat hij geen cijfer wenst te geven aan de economische- en investeringsvooruitzichtingen voor 2022. In dit jaar zal een begroting behandeld worden, waarbij er discussies los zullen komen. “Aan de hand van de discussies gaan we kijken wat we bij kunnen sturen.” Volgens Binda zal de regering ook een luisterend oor moeten hebben. 

Klikt u deze link aan om het complete interview te kunnen zien: https://www.youtube.com/watch?v=EZ2m1G7f6Q0.

SK

error: Kopiëren mag niet!