Ravaksur wil minimum uurloon minstens op SRD 20

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) vindt dat het minimum uurloon minstens op SRD 20 zal moeten komen te liggen. Ze zegt ook een sterke onderbouwing daarvoor te hebben. Afgelopen dinsdag heeft een delegatie van Ravaksur een onderhoud gehad met de clusterministers zijnde de ministers Albert Ramdin (Buitenlandse zaken, International Business en Internationale), Armand Achaibersing (Financiën en Planning) en Rishma Kuldipsingh (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken). Aanleiding voor dit onderhoud was het feit, dat thans bij de regering een voorstel van de Loonraad op tafel ligt dat voorziet in de vaststelling van het mimimum uurloon op SRD 15,30.

Via de clusterministers wilde Ravaksur de regering alvast laten weten, dat dit bedrag  minstens 30% hoger moet komen liggen. Ze vraagt de regering ernstig rekening te houden met haar standpunt. De regering heeft tot nu toe nog niet van zich laten horen over het voorstel van de Nationale Loonraad. De Nationale Loonraad is in april 2021 geïnstalleerd. Dit orgaan vloeit voort uit de Wet Minimumloon van 2019 en heeft tot taak de regering te adviseren met betrekking tot het vaststellen van een algemeen minimumloon. In de Nationale Loonraad zitten ook twee afgevaardigden van de vakbeweging.

Belangrijk voor minimumloon

Armand Zunder, woordvoerder van Ravaksur (zie foto), zegt dat het minimum uurloon in 2019 is vastgesteld op SRD 8,40. De inflatie is daarna in de periode 2020-2021 met meer dan 60% gestegen en de koopkracht van het minimum uurloon is daarmee enorm aangetast. Volgens Zunder is de hoogte van het minimum uurloon van groot belang bij de vaststelling van het minimumloon. Bij de vaststelling van het minimumloon is het voor Ravaksur van belang dat de desbetreffende loontrekker profijt heeft van de onlangs verhoogde belastingvrije grens.

Bij het onderhoud van afgelopen dinsdag is afgesproken, dat spoedig een vervolgbespreking komt met overheid en met het bedrijfsleven erbij. De kwestie van minimum uurloon en minimumloon was een van de 17 eisen die Ravaksur op 17 september aan de regering heeft gesteld in het kader van positieverbetering van de werkers. Hun counterpart was toen dezelfde cluster van ministers, met wie afgelopen dinsdag is gesproken. Toen was er nog geen sprake van Tripartiet Overleg en het daaruit voortvloeiend Sociaal Akkoord.

De kwestie minimum uurloon en minimum loon is geen onderdeel van het Sociaal Akkoord, doch heeft wel te maken met positieverbetering van de werkende klasse waar het bij de gezamenlijke vakbeweging met het akkoord om te doen is.

SS         

error: Kopiëren mag niet!