De politie als spelbreker

“Het overheidsgezag wordt niet naar behoren gedragen het Korps Politie Suriname. Deze gewapende macht die kracht moet geven aan het overheidsgezag is verworden tot spelbreker. Plannen en besluiten van de regering worden de een na de ander verstoort door vakbonds- en onzichtbare machten die achter de schermen aan de touwtjes trekken. De onzichtbaarheid maakt het moeilijk om de spelers te profileren”, is een opvatting die vaak gehoord wordt.

Veel geschreeuw weinig wol

“De glans van de politie komt op het moment niet vanwege beroepssuccessen, maar vanwege dansen op het vakbond- en politiekpodium. Het optreden is niet vakdeskundig. De politie schittert tegenwoordig niet in het handhaven van de orde. Er kunnen maar weinig daden en verrichtingen van de politie worden genoemd die getuigen van slagvaardigheid en goede afloop binnen haar gelederen. Het korps beheerst wel regelmatige krantenkoppen als het gaat om of het benoemen of afdwingen van bevorderingen, geldzaken, stakingen, protesten, straatacties, het verdwijnen van in beslag genomen goederen, noem maar op.”

Verkeerde signalen 

“Macht gaat voor leiderschap. Er worden steeds extreme handelingen gepleegd en beslissingen genomen die het algemeen belang schaden. Een schoolvoorbeeld hiervan is het dwarsbomen van de jaarlijks terugkerende veiligheidsactiviteiten in de maand december door de Politiebond. De politie geeft hiermee verkeerde signalen naar de samenleving. Het volk voelt zich daardoor nog onveiliger en siddert meer van de criminaliteitsgolf. Aan de andere kant wordt vrij spel in de onderwereld aangemoedigd.”

Gevaarlijke uitstraling

“Het is machtsspel van het korps en de vakbond om hun wil en zaken op te leggen tegen de wil van de regering en algemeen belang dat wordt uitgeprobeerd. De politiemacht gebruikt de kracht van het negatieve en wekt daardoor anti-energie op. Hierdoor kan er niet geproduceerd worden en blijven de prestaties van de Zonen van Hermandad beneden peil. De gevaarlijke uitstraling van het Korps Politie doet zich aan het begin van 2022 met de perikelen rond de vervanging van Korpschef Roberto Prade wederom gelden. Het onbesuisd obstructie voeren gaat maar door.”

Sussen

“De regering kan zich gezien de economische- en gezondheidscrisis en andere brandhaarden geen verder misnoegen en meer onrust veroorloven. Er wordt daarom niet met de vuist op de tafel geslagen. Steeds weer wordt getracht om de boel tot bedaren te brengen. De gemoederen worden nu gesust met een managementteam dat KPS zal leiden”, aldus de stem van het volk.

HD

error: Kopiëren mag niet!