Operatie ‘Veilig Suriname’ wordt “intensiever en effectiever” – “Hard optreden tegen feestgangers”…

De operatie ‘Veilig Suriname’ is op dit moment gaande en zal doorgaan tot april 2022. Deze operatie, die gestaag loopt, heeft een meersporen karakter. Politie inspecteur Milton Kensmil zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname, op vrijdag 7 januari, dat de samenleving gemerkt moet hebben dat kort voor de jaarwisseling, de acties in het kader van de operatie in intensiteit zijn opgevoerd. “De operatie zal steeds intensiever en effectiever worden”, benadrukt de politieambtenaar, die belast is met de woordvoering van de operatie. 

Inspecteur Kensmil accentueert, dat de focus van de operatie vanuit de inzichten van de korpsleiding momenteel ligt op de volgende prioriteiten; het terugdringen van het aantal verkeersdoden, preventie van inbraken en berovingen en delicten in de directe levenssfeer van de burger. Ook zal hard worden opgetreden tegen feestgangers.

Tijdens de operatie zal de handhaving van de Covid-19-maatregelen worden opgevoerd. Een van de andere speerpunten is dat er extra aandacht zal zijn voor de bestrijding van drugshandel. “Het tegengaan van mensenhandel en het opsporen van ‘most wanted boys’”, staat volgens Kensmil ook hoog op de agenda van de operatie ‘Veilig Suriname’. 

Alhoewel de operatie al een tijdje wordt uitgevoerd, wordt er vanaf vrijdag 7 januari een andere dimensie aan gegeven. “Wij gaan nu gerichter bepaalde strategieën uitwerken. De bevolking zal deelgenoot worden gemaakt. U zult de successen van de operatie vernemen via de media”, zegt Kensmil.

Operatie ‘Veilig Suriname’ heeft een multidisciplinaire aanpak en wordt in samenwerking met het Nationaal Leger(NL) en de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS) uitgevoerd. Recentelijk zijn ook enkele manschappen van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) toegevoegd aan de actie. Op waarschuwende toon benadrukt de politieambtenaar dat de politie prominenter zichtbaar zal zijn.

error: Kopiëren mag niet!